Aarhus Kommune har siden vedtagelsen af Aarhusmålet om CO2-neutralitet i 2030 halveret CO2-udledningen. Transportområdet er nu den største udfordring for at nå helt i mål.

Derfor skal Aarhus Kommunes egen transport være fossilfri inden 2030. Det er et afgørende skridt, hvis kommunen som virksomhed skal nå målet om CO2-neutralitet. Samtidig er det en mulighed for at modernisere og optimere flåden, følge med udviklingen på en omkostningseffektiv måde og sikre, at der ikke investeres i forældet teknologi.

Hovedformålet med projektet er udarbejdelsen af et ”roadmap”, som skal sikre, at aktuelle tiltag sættes i gang nu. Samtidigt skal projektet sikre et program for, hvordan der bedst muligt tages skridt for grøn omstilling af transporten over tid.

Projektet består af tre delprojekter:

  • Egen flåde
  • Tilkøbt transport
  • Indlejret transport

 

Vi går i gang med det samme


Byrådet har ønsket hurtig handling og har d. 25. september 2019 godkendt Grøn Transportplan fase 1.
Med godkendelsen er der fastsat en række minimumskrav for indkøb af køretøjer for 2019, sat syv strakstiltag i gang for omstillingen af Aarhus Kommunes transport og fastlagt fem nøgleprincipper for det videre arbejde med fase 2. Det betyder blandt andet, at Aarhus Kommune fra i dag køber el eller brint, når det gælder personbiler.

Du kan læse mere om Grøn Transportplan her.

Grøn Transportplan fase 2 med forslag til roadmap forventes behandlet i Byrådet medio 2020.