Aarhus Kommune og TADAA! satte i 2017 fokus på udbredelse af el-delebiler. Formålet var at undersøge, om der med introduktion af en grøn deleøkonomisk mobilitetsservice i lokale områder, kunne skabes grundlag for at fortrænge konventionelle biler, opnå bedre mobilitet eller på anden måde tilføre værdi til et lokalområde.

Visionen om at ’fortrænge 1000 fossile biler’ blev opsat som en ambitiøs hensigtserklæring fra projektets deltagere om, at der i projektperioden´skulle arbejdes målrettet med de lokale muligheder i Aarhus Kommune.

Derudover tog projektet udgangspunkt i tre delmål:

  1. At udbrede så mange el-delebiler som muligt i 2017.
  2. At demonstrere mulighederne med delebilsordninger i mobilitetssammenhæng.
  3. At bidrage med konkrete erfaringer med deleøkonomi.

Da projektet sluttede, udførte Aarhus Kommune en evaluering, der viste, at brugerne har gjort sig mange positive erfaringer med el-delebilerne. De bruges som supplement til cykel og offentlig transport og bidrager til at udskyde eller afholde fra bilkøb. Det kan dog ikke på nuværende tidspunkt påvises, hvorvidt el-delebilerne fortrænger fossile biler, da det kræver data fra en længere periode.