Aarhus Kommune samarbejder med Cykelvæksthuset, der tilbyder gratis rådgivning og sparring til virksomheder, der ønsker at flytte medarbejdere, varer og opgaver fra bil til cykel. Årsagerne kan være at gøre det nemt for medarbejderne at cykle til og fra arbejde og til møder og ærinder og arbejdstiden. For virksomheder, der transporterer varer og ydelser kan det handle om at flytte en del af opgaverne fra bil til cykel.

Der ligger et enormt potentiale i mere cykling, både for den enkelte medarbejder, for virksomheden og samfundet som helhed:

  • Tidsoptimering: Med cyklen undgår man ofte myldretrafikken og den er både nemmere og billigere at parkere, mens du/medarbejderne udfører deres opgaver.
  • Sundere medarbejdere: Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for en lang række sygdomme. Hvis du har 6 km til og fra arbejde, så lever du op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om 30 minutters daglig fysisk aktivitet – hvis du tager dem på cykel. Hver gang en medarbejder skifter passiv transport ud med cykling, kan der i gennemsnit spares fem årlige sygedage!
  • Samfundsbesparelser: Samfundet sparer 8 kr. pr. cyklet kilometer, fordi sundhedseffekterne er så store.
  • Den grønne profil: Når bilen skiftes ud med cyklen, så reduceres CO2-udledningen kraftigt.

Det er positivt for samfundet og den grønne omstilling, men det giver også virksomheden en grøn profil, hvilket forbrugerne lægger mærke til i denne tid, hvor klimadagsordenen er så fremtrædende.


Ønsker I gratis skræddersyet rådgivning om, hvordan I flytter medarbejdere og opgaver fra bil til cykel?

 

 

Arbejdspladsen er et trygt sted at ændre vaner

En tredjedel af danske lønmodtagere vil egentligt gerne cykle mere, viser en undersøgelse fra Cyklistforbundet, men mennesker er vanedyr og det kan derfor være svært at ændre sine vaner. Arbejdspladsen kan hjælpe med til at understøtte de nye vaner, så det bliver nemmere at tage cyklen på arbejde, ligesom arbejdspladsen kan understøtte muligheden for at benytte cyklen i arbejdstiden.

 

Cykling til opgaveløsning +

Cityassistenterne cykler i Aarhus Kommune, forskellige virksomheder leverer frokost, take-away etc. på cykel og ladcykel, håndværkere m.fl. tager cyklen: Bliv inspireret til at implementere cyklen i din virksomheds dagligdag. Se en masse eksempler på at virksomheder har lagt hele eller en del af deres forretning om til ladcyklen eller andre cykeltyper: Cyklen til opgaveløsning (cykelvaeksthuset.dk)

 

Hvis I allerede bruger cyklen i din virksomhed i Aarhus, så vil vi rigtig gerne høre om det. Kontakt gerne Louise Overvad Jensen.

Cykling til og fra arbejde +

Vær en cykelvenlig arbejdsplads, der gør jeres bedste for at understøtte jeres medarbejdere i at cykle:
I stedet for at cyklerne skal parkeres i et mørkt afsides rum, skal det være let at stille sin cykel – sikkert. I kan som virksomhed give medarbejderne mulighed for at enten låne el- og/eller ladcykler af jer - eller I kan indgå en firmaaftale om at lease dem. Tydelig kommunikation, kampagner og events med cyklen som omdrejningspunkt er også med til at gøre det attraktivt og let at vælge cyklen. Gode eksempler modtages gerne. Send dem til Louise Overvad Jensen.