Det er ikke kun personbilstransporten, der skal omstilles til en grønnere tilværelse. Det gælder i høj grad også indenfor den tunge transport og erhvervskøretøjer, hvor kørselsbehovet for nuværende ikke kan dækkes alene af elkøretøjer. Det kan skyldes hensyn som rækkevidde og/eller opladningstid. Overgangen til brint kan være lettere, da brint kan tankes ligesom benzin og diesel, hvilket kun tager omkring 3-5 minutter.

Brint er en dyrere løsning end benzin og diesel, og Aarhus Kommune har derfor afsat 5 mio. kr. til et udviklingsprojekt, hvor man som virksomhed kan få afprøvet om brint som drivmiddel, er noget der kan bruges i større skala.

Konkret tilbyder kommunen at finansiere forskellen i prisen mellem brint og diesel ud fra et fast sæt af retningslinjer. For at få del i tilskuddet skal virksomheden indsende en ansøgning til Teknik og Miljø, inden køretøjet indkøbes. Der må maksimalt gå 12 måneder fra der er givet tilsagn om støtte til brintkøretøjet indkøbes. Hvert kvartal indsendes dokumentation for antal kørte kilometer og brintforbrug. På baggrund heraf beregnes og udbetales tilskuddet. Der er ingen øvre grænser for hvor lang tid, man kan få udbetalt støtte. Støtten udbetales i perioden 1/9 2022-1/9 2025 eller indtil puljen er opbrugt. Køretøjer, der indkøbes i starten af perioden, kan derved opnå støtte i længere tid end køretøjer, der indkøbes tæt ved periodens udløb.

Bemærk, der ydes ikke støtte til indkøb eller vedligehold af brintbiler, ligesom der kun ydes støtte til brint som drivmiddel ved nyerhvervede brintbiler.

Formålet med projektet er at indsamle og udveksle erfaring med brint-infrastrukturen og anvendelsen af brint i Aarhus. Den første brintbil, som Teknik og Miljø har ydet støtte til, har allerede kørt 6023 kilometer og dermed sparet 0,84 ton CO2. Udover at give en direkte CO2-reduktion samt miljø- og sundhedsmæssige effekter via fortrængningen af dieseldrevne køretøjer, vil projektet også bidrage til øget viden om hvilke teknologier, der skal bruges for at skabe en større grøn omstilling af erhvervsbilparken i Aarhus Kommune.

Find mere info om puljen herunder, hvor du også kan finde ansøgningsskemaet. Og skriv/ring endelig hvis du har spørgsmål – vi vil rigtig gerne have erfaringer med forskellige brancher og typer køretøjer, specielt også tunge køretøjer.

Læs mere om projektet her