”Klimakollega prisen” gives til en medarbejder i Aarhus Kommune, som gør en ekstra indsats for at tænke grøn omstilling sammen med kerneopgaverne.

Prisen blev uddelt for første gang i 2017. Der var 8 nomineringer fra forskellige dele af organisationen. Nomineringer som alle sammen fortjener stor hyldest og således også er blevet synliggjort dels ved Go Green with Aarhus' årskonference og på medarbejderportalen.

Vinderen blev Bente Damsgaard Sejersen, fra Center for Administration og Ejendomme i MTM, som i mange forskellige sammenhænge skubber på den grønne omstilling i sin hverdag. Klimasekretariatet besøgte efterfølgende Bentes afdeling med ”klimakollegakage”.

Klimakollegaprisen er en del af projektet ”Klima i øjenhøjde”, der skal skabe øget synlighed om klimarelaterede indsatser på tværs af magistratsafdelinger.  Målet er at øge interessen og engagementet blandt medarbejdere ved at inspirere med meget konkrete eksempler på handlemuligheder, at gøre klimaindsatsen håndgribelig og fejre eksisterende initiativer, så der følger en stolthed med dét at gøre en forskel.