Ved at stille krav gennem indkøb og udbud kan Aarhus Kommune dels mindske kommunens egen CO2-udledning og dels påvirke udviklingen hos producenter og leverandører – og herigennem CO2-udledningen i det omgivende samfund.

I projektet ”Tværfagligt indsatsteam for indkøb og udbud” er der fokus på at opbygge nye kompetencer og værktøjer til at stille flere ”grønne krav” til os selv, når vi køber ind og til vores leverandører.

Der er forskellige indsatsområder i arbejdet – herunder særligt transporten, som både har et stort CO2-aftryk og andre miljømæssige påvirkninger såsom NOx- og partikeludledning. Det skal bl.a. afdækkes, hvilket fodaftryk, der er forbundet med vareleverancer og med forskellige serviceydelser kommunen udbyder.