Aarhus Kommune investerer cirka 300 mio. kr. på at skabe en energibesparelse på 25 procent og CO2-reduktioner på 30 procent i kommunens bygninger. Det skal ske ved at energirenovere et bygningsareal på cirka 1,3 mio. kvadratmeter. Alle kommunale bygninger med undtagelse af boligejendomme skal gennemgås særskilt og have unikke løsninger, der nedbringer bygningens CO2-belastning markant.

Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030. Selvom kommunale bygninger kun står for 5 procent af den samlede CO2-udledning, er det vigtigt at gå foran med et godt eksempel. Derfor er kommunens bygninger et vigtigt sted at sætte ind, hvis vi skal nå vores ambitiøse målsætning.

Projektet løber frem til 2019. Den lange løbetid giver muligheder for mange forskellige virksomheder. Der skal selvfølgelig laves udbud på løsningerne, men da projektet spænder over alt fra konkrete tekniske løsninger til de mere adfærdsorienterede åbner det op for en bred portefølje af leverandører og partnere til projektet.