Ved at benytte de eksisterende kontaktflader mellem kommunen og industri samt andre eksisterende relationer mellem industriens aktører kan industrisporet målrette og udbrede sin indsats.

Et af flere tiltag går på, at gå fra det nuværende kommunale miljøtilsyn til et erhvervsfremmede miljøtilsyn. Herved er det muligt at bruge en eksisterende kontakt til at identificere industrivirksomheder, der kan have interesse i værdiskabende løsninger til gavn for virksomheden og for samfundet.

Indtil videre er tre industrivirksomheder identificeret via miljøtilsyn, og der er ved alle tre virksomheder tilbudt og igangsat et virksomhedsforløb. Virksomhedsforløbet har i denne omgang været tiltænkt industrivirksomheder, som i forvejen har fokus på værdiskabelse via grønne tiltag.  

Projektet om erhvervsfremmede miljøtilsyn er ikke færdigt, og konceptet er derfor stadig under udarbejdelse.