Målet med projektet Symbioseplatform Aarhus er at skabe innovative virksomheder ved at identificere, forankre og accelerere industrielle symbioser blandt virksomheder i Aarhus Kommune.

 

EU medfinansiering (kr.) 824.050,00

 

 

Symbioseplatform Aarhus er et projekt, som søger at fremme den cirkulære økonomi i industrien, ved systematisk at genanvende og spare ressourcer gennem nye industrielle symbioser. Projektet vil blandt andet skabe nye partnerskaber og symbioser mellem byens virksomheder ved at analysere data indsamlet fra virksomhederne gennem virksomhedsbesøg, undersøgelser og offentlige databaser. Med dette projekt ønskes det at strukturere det eksisterende sporadiske arbejde med cirkulær økonomi og symbioser, som kommunen allerede har kontaktflader med. Dette vil sikre, at flere symbiosepotentialer bliver realiseret, gjort skalerbare og at den indsamlede data udnyttes smart og effektivt.

 

Projektet har fokus på at understøtte innovationsforløb rettet mod at skabe innovative virksomheder ud fra den cirkulære ressourcetilgang. Det kan være nye forretningsmodeller eller et innovativt samarbejde mellem to eller flere virksomheder. Gennem innovative samarbejder, teknologier, forretningsmodeller og symbioser vil projektet sikre et fald i drivhusgasemissioner og energiforbrug for de deltagende virksomheder, og således bidrage til Aarhus Kommunes mål om CO2 neutralitet i 2030.

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Klimasekretariat og AffaldVarme Aarhus samt eksterne konsulenter.

 

Overordnede aktiviteter

 

Projektet gennemføres via tre hovedaktiviteter og dertilhørende underaktiviteter.

 

• Identificering af industrielle symbioser

• Realisering af symbiosernes potentialer og opstart af innovative udviklingsprocesser

• Formidling og kommunikation til slutbrugere og virksomheder