Projektet Smart Energi Aarhus havn er en platform, hvor Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Aarhus Havn i samarbejde med virksomhederne på havnen skaber og indhenter vigtigt data. Data vil danne grundlag for konkrete initiativer, der har fokus på cirkulær økonomi og energieffektivitet. Projektet løber til og med juni 2020.

Med en projektperiode på godt et år ligger værdien i at kortlægge og synliggøre de potentialer for symbiose samarbejder, der er mellem virksomheder på havnen, og dernæst skabe yderligere fokuserede indsatser for nogle af dem. I første omgang vil der fokuseres på udnyttelse af overskudsvarme og etablering af et solcellefællesskab
Projektets arbejde med energiforbrug, cirkulær økonomi og ikke mindst energieffektivitet understøtter Aarhus Kommunes klimamålsætning om CO2-neutralitet i 2030.

Derfor fokuserer projektet i høj grad på at fremme fleksibelt energiforbrug, cirkulær økonomi og energieffektivisering hos virksomhederne på havnen. Som virksomhed får man tilbudt at få et gratis virksomhedsforløb, hvor mulighederne for at lave tiltag inden for energifleksibilitet, energioptimering og cirkulær økonomi undersøges og afdækkes. Den endelige rapprot kan rekvireres ved at tage kontakt til projektleder Uffe Vinther Kristensen.


Fakta:

• Smart Energi er et samarbejde mellem Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand
• 14 virksomheder på havnen deltager i projektet
• Projektet strækker sig over 15 måneder