Det Grønne Akademi er et brobygningsprojekt mellem højtuddannede ledige og virksomheder. Målet er at opkvalificere de ledige, så de kan indgå i virksomhedernes forretningsudvikling og arbejde med bæredygtig forretningsudvikling, cirkulær økonomi og grøn omstilling i virksomhederne

Der kommer ikke et nyt forløb i foråret 2021. Men du kan løbende følge med herinde, hvor du kan finde nyheder om forløbet. Derudover kan du kontakte dit lokale Jobcenter og høre hvilke tilbud de ellers har.

Det Grønne Akademi er et 10 ugers virksomhedsrettet case forløb som opkvalificerer til at arbejde med bæredygtighed på et strategisk niveau hos forskellige virksomheder.

Deltagerne bliver i tværfaglige grupper matchet med en virksomhed, som de i løbet af forløbet udvikler en bæredygtighedsplan for. Bæredygtighedsplanen er en plan for virksomhedens fremtidige arbejde imod en mere bæredygtig produktion og drift. Planen skal kortlægge mulige bæredygtighedstiltag og vise en konkret handlingsplan for implementeringen. Det kan både være store innovative tiltag og små handlinger som at være mere energieffektive. Projektdeltagerne får indsigt i projektledelse og -udvikling, grøn forretningsudvikling samt virksomhedsopbygning og -ledelse. Derudover bliver de trænet til at kunne hjælpe virksomheder i at kunne fremme den bæredygtige dagsorden.

Baggrunden for projektet

Flere og flere virksomheder efterspørger kompetencer og ressourcer til en bæredygtig omstilling af deres virksomhed. Samtidigt er der efterspørgsel fra mange virksomheder om at ansætte højtuddannede. Ved at opkvalificere projektdeltagerne til at arbejde med grøn omstilling skaber vi en moderne arbejdsstyrke, der kan fremtidssikre og udvikle vores danske virksomheder.

Fakta

  • Deltagerne skal gennem et 5 ugers kursus i forskellige teoretiske og praktiske tilgange til bæredygtig forretningsudvikling.
  • Deltagerne bliver i små hold tilknyttet en virksomhed, som de i løbet af 4 uger udarbejder en bæredygtighedsplan for.
  • Projektet laves i samarbejde med Jobcenter Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune
  • Undervisningen foregår i Erhvervsakademi Aarhus’ lokaler på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.