Det Grønne Akademi bliver afholdt to gange i 2022. Første forløb bliver med særligt fokus på fødevarebranchen og vil løbe fra d. 4. april – 10. juni.

Som noget nyt i år vil de kommende forløb på Det Grønne Akademi have et udvalgt tema. Forårets forløb vil tage udgangspunkt i fødevarebranchen og her vil der være fokus på de udfordringer som branchen står overfor i forhold til den grønne omstilling. Deltagerne vil dog stadig opleve at få samme viden og kompetencer som på foregående kursusforløb. Læs mere om kurset under ”Relateret indhold”.

 

Det Grønne Akademi kort fortalt

Det Grønne Akademi er et 9 ugers virksomhedsrettet case forløb, bestående af 5 ugers undervisning og 4 ugers virksomhedspraktik, som opkvalificerer virksomheder  til at arbejde med bæredygtighed på et strategisk niveau. Det sker ved at supplere højtuddannede ledige med kompetencer i grøn omstilling, der er målrettet arbejdet med at få sat skub i flere grønne forandringer hos virksomheder.

Det Grønne Akademi er en del af Aarhus Kommunes klimaindsats, og fungerer som et brobygningsprojekt mellem virksomheder der vil arbejde med bæredygtighed og højtuddannede ledige. Målet er at opkvalificere virksomhederne til aktivt at kunne arbejde med den grønne omstilling

Denne omstilling hjælpes på vej ved at uddanne akademikere, så de kan agere grønne forandringsagenter og sætte fart på arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling, cirkulær økonomi og grøn omstilling i virksomhederne.

Deltagerne bliver i tværfaglige grupper matchet med en virksomhed, som de undervejs i forløbet udvikler en bæredygtighedsrapport for. Bæredygtighedsrapporten er en plan for virksomhedens fremtidige arbejde hen imod en mere bæredygtig produktion og drift. Planen skal kortlægge mulige bæredygtighedstiltag og vise en konkret handlingsplan for implementeringen. Det kan både være store innovative tiltag og små handlinger som at være mere energieffektive.

Projektdeltagerne får indsigt i ressourceforbrug, cirkulær økonomi og bæredygtig forretningsudvikling og projektledelse. Derudover bliver de trænet i forretningsforståelse, virksomhedskultur og hvordan man mobiliserer og hjælper virksomheder i at kunne fremme den bæredygtige dagsorden.

Opdateret værktøjskasse – hvad kan en forandringsagent bidrage med?
Kursusdeltagerne får erfaring med

  • Ressourceforbrug
  • Beregning af CO2
  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtig forretningsudvikling
  • Virksomhedskultur

Med de nye kompetencer kan de grønne forandringsagenter hjælpe virksomheder med at fremme den bæredygtige dagsorden og samtidig skabe værdi for virksomheden.

Baggrunden for projektet

Flere og flere virksomheder efterspørger kompetencer og ressourcer til en bæredygtig omstilling af deres virksomhed. Samtidig har vi i Aarhus mange dygtige men ledige højtuddannede, der har de rette kompetencer. Ved at opkvalificere højtuddannede til at arbejde med grøn omstilling, skaber vi en moderne arbejdsstyrke, der kan fremtidssikre og udvikle vores danske virksomheder.

 

Fakta

  • Det Grønne Akademi bliver i år afholdt to gange: ét i foråret 2022, fra d. 4. april – 10. juni, med særligt fokus på fødevarebranchen og et i efteråret 2022.
  • Deltagerne bliver gennem et 5 ugers kursusforløb undervist i forskellige teoretiske og praktiske tilgange til bæredygtig forretningsudvikling.
  • Efter endt undervisning, bliver deltagerne i teams af 2-3 tilknyttet en virksomhed, som de i løbet af en virksomhedspraktik udarbejder en bæredygtighedsrapport for. Projektet laves i samarbejde med Jobcenter Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus og klimaindsatsen i Aarhus Kommune.
  • Undervisningen vil foregå i Erhvervsakademi Aarhus’ lokaler på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

For at tilmelde dig forløbet, skal du som ledig deltage på vores informationsmøde d. 16. marts kl. 14.00-15.30 på Ringvej Syd 104, Viby J hos Erhvervsakademi Aarhus. Her vil du få mere information om undervisningen, praktikforløbet, ansøgningsprocessen m.m.

Er du ledig og vil høre mere om dine muligheder for at deltage, kontakt

Jobcenter Aarhus
Martin Kjær, virksomhedskonsulent:
markj@aarhus.dk
tlf. nr.: +45 41 85 59 39

Hvordan ser det så ud i praksis? Se nedenstående film om produktionsvirksomheden Vink Moulding, der deltog i Det Grønne Akademi i efteråret 2021 og få et indblik i, hvad virksomheden og de grønne forandringsagenter arbejdede med under forløbet.