En lang række industrivirksomheder i Aarhus er langt på den grønne dagsorden, og flere gode indsatser kommer løbende til. Disse indsatser ønsker industrisporet at fremhæve. Dels til brug i et kommende Task Force, Udvidet Miljøtilsyn etc. Og dels til at motivere andre virksomheder ift. morgendagens forretningsmodeller.

Et konkret tiltag, som industrisporet arbejder med, er effektopsamling og erfaringer fra erhverv- og symbioseprojektet REWARA (2014-2016). Projektets resultat var 11 realiserede symbioser, hvor bl.a. byggeaffald, organisk affald og plastaffald blev ændret til ressourcer, som gav værdi for andre.

Yderligere 10 symbioser blev identificeret. De resultater vil der nu blive fulgt op på.

Ydermere er der via miljøtilsyn etableret kontakt til flere virksomheder, som dels har indsatser, som kan bruges som Best Practice, og dels, hvor der er identificeret nye muligheder for samarbejde.