Strategisk energiplanlægning skal skabe et fælles strategisk billede af energisystemet i Aarhus frem mod 2050.

Der skal foretages markante investeringer i energiinfrastrukturen i de kommende år for at sikre forsyning til de mange nye borgere og virksomheder i Aarhus.
Investeringerne omfatter blandt andet fjernvarme-produktionsanlæg, fjernvarmenet og elnet.

Samtidigt står vi over for historiens største omlægning af energisystemet, når transport, industri, el og fjernvarme skal være på 100 % vedvarende energi frem mod 2050 – og der samtidig forventes en øget elektrificering af transport- og varmesektorerne.

Et tværgående samarbejde mellem kommune og forsyningsselskaber og andre aktører er etableret med henblik på at analyse og diskutere rammer og muligheder for en omkostningseffektiv omstilling af et sammentænkt energisystem i Aarhus, som på sigt er 100 % baseret på vedvarende energi.

Det nye samarbejde skal også bidrage til nye udviklingsprojekter og forretningsområder i den grønne omstilling og samtidig arbejder kommunen med formulering af politikker og retningslinjer for håndtering af energi i byplanlægningen.