READY er et stort tværfagligt demonstrations- og udviklingsprojekt, der skal vise, hvordan nye teknologier kan understøtte en effektiv grøn omstilling. Projektet afprøver nye teknologier i fuld skala i store boligområder og demonstrerer grønne løsninger på fjernvarmeområdet og indenfor mobilitet. READY er støttet af EU og prioriterer videndeling højt. 

I READY samarbejder Aarhus med Växjö og Kaunas kommuner i henholdsvis Sverige og Litauen - samt en lang række forskere og high-tech firmaer - om bl.a. energioptimering og smart styring og lagring af energien i forskellige typer af boliger. Det forventes at bygningernes energiforbrug kan reduceres med 50-60 %.

I Aarhus afprøves bl.a. en ambitiøs energirenovering og etablering af lokal produktion af VE i Boligforeningen Ringgården med høj energimæssig standard og brug af smart styring.

READY står for: Ressource Efficient Cities implementing ADvanced smart CitY solutions.

Se film om READY: