Omlægningen af kraftvarmeproduktionen i Aarhus fra kul til biomasse betyder, at der nu produceres både fjernvarme og el med en markant lavere CO2-udledning end tidligere.

Aarhus har et af verdens mest veludbyggede fjernvarmenet.

9 ud af 10 i Aarhus kommune har fjernvarme, og fjernvarmen er et af de steder, hvor Aarhus byråd med størst effekt har investeret i omstillingen til fossilfrihed.

I slutningen af 2016 blev de nye kedler på Studstrupværket taget i drift, og afbrændingen af kul blev erstattet af træpiller. I foråret 2017 blev der tændt for det nye halmfyrede kraftvarmeværk på Lisbjerg.

Det resulterer i et stort fald i den samlede CO2-udledning fra fjernvarmeproduktion og fra den samtidige elproduktion.

Opgjort pr. produceret varmeenhed blev udledningen i 2017 nedbragt til mindre end en tredjedel af niveauet i 2016.   

Den grønne fjernvarme understøtter kommunens mål om at være CO2-neutral i 2030