Energispring Aarhus er et professionelt netværk om energieffektivisering via benchmarking om ejendoms- og forbrugsdata. Netværket er forankret i Aarhus Kommune og faciliteres og udvikles af AffaldVarme Aarhus. Læs om arbejdet i netværket: 

Deltagerne i netværket er bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri. De repræsenterer bygningsmasser med mange kvadratmeter inden for erhverv og etagebyggeri.

Netværket vil sætte fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden vil tage udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer.

Grøn omstilling og sund fornuft

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling. Fokus på energibesparelser skal sikre, at der investeres både klogt og grønt i udbygning af infrastrukturen.

Forsyningsselskaberne har derfor stor interesse i et godt og tæt samarbejde med deres store professionelle kunder om strategisk energieffektivisering.

Set fra kundernes synspunkt er energibesparelser sund fornuft på bundlinjen, især hvis energibesparelserne skabes på baggrund af kloge investeringer.

Energispring Aarhus er videndeling om, hvad der virker.

Energispring Aarhus er inspireret af Energispring, et koncept, udviklet af Københavns Kommune og HOFOR.

Specielt for Energispring Aarhus er det, at netværket får adgang til en dataplatform med fjernvarmedata , der indhentes via fjernaflæste varmemålere i netværksdeltagernes bygninger.

Platformen forsynes på sigt med andre forbrugsdata.

Netværket udspringer af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016 – 2020 og er forankret hos AffaldVarme Aarhus. 

 

 

 

Aktiviteterne i Energispring Aarhus er en aktivitet i Aarhus Kommunes Klimaplan 2121-2024 og er finansieret af flere parter. 

  • AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne. 
  • Den Europæiske Regionalfond giver et tilsvarende beløb som tilskud.

Det vil sige, at AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne, mens Den Europæiske Regionalfond finansierer de resterende 50 procent. 

På baggrund af finansieringen vil du møde logoet for Den Europæiske Regionalfond i kommunikationsmaterialer om Energispring Aarhus.