Energispring Aarhus er et professionelt netværk om energieffektivisering via benchmarking om ejendoms- og forbrugsdata. Netværket er forankret i Aarhus Kommune og faciliteres og udvikles af AffaldVarme Aarhus.

Deltagerne i netværket er bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri. De repræsenterer bygningsmasser med mange kvadratmeter inden for erhverv og etagebyggeri.

Netværket vil sætte fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden vil tage udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer.

Grøn omstilling og sund fornuft

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling. Fokus på energibesparelser skal sikre, at der investeres både klogt og grønt i udbygning af infrastrukturen.

Forsyningsselskaberne har derfor stor interesse i et godt og tæt samarbejde med deres store professionelle kunder om strategisk energieffektivisering.

Set fra kundernes synspunkt er energibesparelser sund fornuft på bundlinjen, især hvis energibesparelserne skabes på baggrund af kloge investeringer.

Energispring Aarhus er videndeling om, hvad der virker.

Fondsmidler

Energispring Aarhus er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

 

Følgende virksomheder har underskrevet en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune om at inspirere hinanden til at gøre bygningsmassen i Aarhus mere energieffektiv:

 • Aarhus Universitet
 • Advansor
 • AL2Bolig
 • ALBOA
 • AlmenBo Aarhus
 • AP Pension
 • Bestseller
 • Boligforeningen Ringgården
 • Boligforeningen Århus Omegn
 • Boligkontoret Aarhus
 • Bygningsstyrelsen
 • DEAS
 • DOMI Bolig
 • Dupont
 • Ejendomme, Aarhus Kommune
 • Kollegiekontoret Aarhus
 • Pension Danmark
 • PKA Pension
 • P+ Pensionskassen for Akademikere
 • Salling Group
 • Steen & Strøm

Lige nu repræsenterer Energispring Aarhus mere end 3 mio. kvadratmeter bygningsmasse.
Med i netværket er også Aarhus Kommunes ejendomsadministration, der gennem flere år har arbejdet med energibesparelser i kommunens egen store bygningsmasse.

AffaldVarme Aarhus stiller fjernvarmedata fra netværksdeltagernes bygningsmasse til rådighed for analyse og videndeling.

Senere inviteres flere forsyningsselskaber og flere bygningsejere med i netværket.

Energispring Aarhus er inspireret af Energispring, et koncept, udviklet af Københavns Kommune og HOFOR.

Specielt for Energispring Aarhus er det, at netværket får adgang til en dataplatform med fjernvarmedata , der indhentes via fjernaflæste varmemålere i netværksdeltagernes bygninger.

Platformen forsynes på sigt med andre forbrugsdata.

Netværket udspringer af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016 – 2020 og er forankret hos AffaldVarme Aarhus. 

 

 

 

Kontakt og udveksling på daglig basis på den ene side. På den anden side regelmæssige netværksmøder med status, fremdrift, videndeling og relevante temaer for bygningsejere med interesse i energieffektivisering. Det er det, der kendetegner Energispring Aarhus som professionelt netværk. 

Få et indblik i aktiviteterne ved at se programmerne for netværksmøderne: 

Netværksmøde 24. september 2020

Mødet var et online møde. Så dagens møde var et virtuelt besøg hos Advansor, som er netværkspartner. Advansor fortalte om deres grønne vej frem mod 2030. AffaldVarme Aarhus fortalte om fremtidsplaner, der berører bygningsområdet. Endelig gav en repræsentant for Energistyrelsen et overblik over nye tilskudsordninger, der skal fremme energibesparelser.

Netværksmøde 28. maj 2020

På programmet var grøn genstart ovenpå corona, perspektiver ved benchmark af over 100 lokale bygninger samt indblik i de nationale klimaforhandlinger i et bygningsperspektiv. 

 

Netværksmøde 27. februar 2020

På programmet var bl.a. benchmarkmodel med potentialer, optimeringer i teknikrummet og bygningernes rolle i fremtidens energisystem. 

Program

 

Netværksmøde 26. september 2019

På programmet var bl.a. en introduktion til netværkets formål og mål samt sammenhæng mellem bundlinje og videndeling om energiforbrug ved benchmarking med netværkets egne forbrugsdata. 

Program