Energispring Aarhus er et professionelt netværk om energieffektivisering via benchmarking om ejendoms- og forbrugsdata. Netværket er forankret i Aarhus Kommune og faciliteres og udvikles af AffaldVarme Aarhus.

Deltagerne i netværket er bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri. De repræsenterer bygningsmasser med mange kvadratmeter inden for erhverv og etagebyggeri.

Netværket vil sætte fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden vil tage udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer.

Grøn omstilling og sund fornuft

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling. Fokus på energibesparelser skal sikre, at der investeres både klogt og grønt i udbygning af infrastrukturen.

Forsyningsselskaberne har derfor stor interesse i et godt og tæt samarbejde med deres store professionelle kunder om strategisk energieffektivisering.

Set fra kundernes synspunkt er energibesparelser sund fornuft på bundlinjen, især hvis energibesparelserne skabes på baggrund af kloge investeringer.

Energispring Aarhus er videndeling om, hvad der virker.

Følgende virksomheder har underskrevet en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune om at inspirere hinanden til at gøre bygningsmassen i Aarhus mere energieffektiv:

 • Aarhus Universitet
 • Advansor
 • AL2Bolig
 • ALBOA
 • AlmenBo Aarhus
 • AP Pension
 • Bestseller
 • Boligforeningen Ringgården
 • Boligforeningen Århus Omegn
 • Boligkontoret Aarhus
 • Bygningsstyrelsen
 • DEAS
 • DOMI Bolig
 • Dupont
 • Ejendomme, Aarhus Kommune
 • Kollegiekontoret Aarhus
 • Pension Danmark
 • PKA Pension
 • P+ Pensionskassen for Akademikere
 • Salling Group
 • Steen & Strøm

Lige nu repræsenterer Energispring Aarhus mere end 3,5 mio. kvadratmeter bygningsmasse. 

AffaldVarme Aarhus stiller fjernvarmedata fra netværksdeltagernes bygningsmasse til rådighed for analyse og videndeling. Tilsvarende vil Energinet stille el-data til rådighed. 

Kontakt os gerne

Netværket er åbent for flere netværksdeltagere, så netværket får indflydelse på energiforbruget i en endnu større bygningsmasse.

Som repræsentant for en bygningsejer med stor bygningsvolumen er du velkommen til selv at kontakte Energispring Aarhus og høre nærmere.

Energispring Aarhus er inspireret af Energispring, et koncept, udviklet af Københavns Kommune og HOFOR.

Specielt for Energispring Aarhus er det, at netværket får adgang til en dataplatform med fjernvarmedata , der indhentes via fjernaflæste varmemålere i netværksdeltagernes bygninger.

Platformen forsynes på sigt med andre forbrugsdata.

Netværket udspringer af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016 – 2020 og er forankret hos AffaldVarme Aarhus. 

 

 

 

Kontakt og udveksling på daglig basis på den ene side. På den anden side regelmæssige netværksmøder med status, fremdrift, videndeling og relevante temaer for bygningsejere med interesse i energieffektivisering. Det er det, der kendetegner Energispring Aarhus som professionelt netværk. 

Få et indblik i aktiviteterne ved at se programmerne for møderne i netværket: 

Årsmøde 9. december 2020

Det første årsmøde i Energispring Aarhus var et online møde, hvor deltagerne fik overblik over, hvad netværket hvad havde skabt i løbet af 2020. Fokus var en årsrapport over bygningsejernes fjernvarmeforbrug i et benchmark-perspektiv.

Netværksmøde 24. september 2020

Mødet var et online møde. Så dagens møde var et virtuelt besøg hos Advansor, som er netværkspartner. Advansor fortalte om deres grønne vej frem mod 2030. AffaldVarme Aarhus fortalte om fremtidsplaner, der berører bygningsområdet. Endelig gav en repræsentant for Energistyrelsen et overblik over nye tilskudsordninger, der skal fremme energibesparelser.

Netværksmøde 28. maj 2020

På programmet var grøn genstart ovenpå corona, perspektiver ved benchmark af over 100 lokale bygninger samt indblik i de nationale klimaforhandlinger i et bygningsperspektiv. 

 

Netværksmøde 27. februar 2020

På programmet var bl.a. benchmarkmodel med potentialer, optimeringer i teknikrummet og bygningernes rolle i fremtidens energisystem. 

Program

 

Netværksmøde 26. september 2019

På programmet var bl.a. en introduktion til netværkets formål og mål samt sammenhæng mellem bundlinje og videndeling om energiforbrug ved benchmarking med netværkets egne forbrugsdata. 

Program

Aktiviteterne i Energispring Aarhus er en aktivitet i Aarhus Kommunes Klimaplan 2121-2024 og er finansieret af flere parter. 

 • AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne. 
 • Den Europæiske Regionalfond giver et tilsvarende beløb som tilskud.

Det vil sige, at AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne, mens Den Europæiske Regionalfond finansierer de resterende 50 procent. 

På baggrund af finansieringen vil du møde logoet for Den Europæiske Regionalfond i kommunikationsmaterialer om Energispring Aarhus.