Energispring Aarhus er et professionelt netværk om energieffektivisering via benchmarking om ejendoms- og forbrugsdata. Netværket er forankret i Aarhus Kommune og faciliteres og udvikles af AffaldVarme Aarhus.

Aktiviteterne i Energispring Aarhus er finansieret af flere parter. 

  • AffaldVarme Aarhus finansierer 50 procent af udgifterne. 
  • Den Europæiske Regionalfond giver et tilsvarende beløb som tilskud og finansierer altså de resterende 50 procent. 

Læs om arbejdet i netværket: 

 

Deltagerne i netværket er bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri. De repræsenterer bygningsmasser med mange kvadratmeter inden for erhverv og etagebyggeri.

Netværket vil sætte fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering.

Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden vil tage udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer. På den måde er Energispring Aarhus videndeling om, hvad der virker.

Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling. Fokus på energibesparelser skal sikre, at der investeres både klogt og grønt i udbygning af infrastrukturen.

Forsyningsselskaberne har derfor stor interesse i et godt og tæt samarbejde med deres store professionelle kunder om strategisk energieffektivisering.

Set fra kundernes synspunkt er energibesparelser sund fornuft på bundlinjen, især hvis energibesparelserne skabes på baggrund af kloge investeringer.