Grøn omstilling af samfundet stiller nye krav til den måde, der bygges på. Det handler om at sikre, at bygninger er bæredygtige på langt sigt og opføres med så lille en CO2 udledning og miljøpåvirkning som muligt.

Langsigtet bæredygtighed og reduktion af CO2 belastningen ved byggeri er en del af den cirkulære økonomi, som bygger på tanken om at bygninger, bygningsdele og byggematerialer kan genbruges og genanvendes og forblive at være ressourcer frem for affald.

Der er på sigt ikke ressourcer nok i verden til, at vi kan fortsætte med at kategorisere så meget som affald frem for genbrugeligt materiale. Derfor er Aarhus Kommune via Klimasekretariatet gået med i det regionale samarbejde Circularity City om at fremme cirkulær økonomi i byggeriet.

Samarbejdet danner rammen om projekter, der handler om videndeling og kompetenceopbygning om cirkulær økonomi. Det gælder både i kommunen og i samfundet. Samtidigt er det en platform for samarbejder med uddannelsesinstitutioner som VIA og en lang række andre aktører.

Udfordringen for den cirkulære økonomi er, at én mands affald er en anden mands ressourcer. Derfor er der i Circularity City et stærkt fokus på opbygning af værdikædesamarbejder og metodeudvikling omkring ressourcekortlægning.