Der er mange aktører involveret i en byggeproces fra start til slut. Bæredygtigt byggeri er afhængigt af, at alle aktører spiller sammen hele vejen. Lige fra de første skitser tegnes til det færdige byggeri er overdraget.

Aarhus Kommune er VIP-partner på Building Green Aarhus, der samler byggeriets ”grønne” aktører. Paneldebatter, ekspertoplæg, dialog på messens stande om bæredygtigt byggeri, cirkulære løsninger og materialer er med til at bringe byggebranchen sammen om at udvikle branchen til bæredygtighed på alle bundlinjer.

En række af de almene boligselskaber i Aarhus var blandt oplægsholderne og debattørerne på Building Green i 2018. Med afsæt i deres fokus på klima og bæredygtighed er målet at samle endnu flere aktører om deling af viden og erfaringer til særlige events som eksempelvis Building Green.

En større grad af fælles kompetenceopbygning og vidensdeling lokalt i Aarhus og regionalt vil give bedre og flere muligheder for at løfte den grønne dagsorden indenfor byggeriet. Det er med til at skabe vækst og eksportmuligheder for de virksomheder, der forstår at indgå i alliancer og innovative projektsamarbejder - eksempelvis indenfor cirkulær økonomi.

Videns og uddannelsesinstitutionerne indenfor byggeriet danner grundlaget for morgendagens byggebranche. Derfor gør Aarhus Kommune en særlig indsats for at fremme et samarbejde på tværs af de bygningsrelaterede uddannelser. Det sker blandt andet ved at deltage på Vinterakademiet og i tværgående dialoger om samarbejdsplatforme.