Aarhus Kommune har et mål om at blive CO2-neutral i 2030, og det kræver nye grønne løsninger, teknologier og partnerskaber. Derfor har Aarhus Byråd som pilotprojekt etableret en grøn investeringspulje på 3,5 mio. kr., der kan medfinansiere aarhusianske små og mellemstore virksomheders (SMV’er) arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger, der på sigt kan komme alle kommunens borgere til gavn.

Puljen støtter udelukkende grønne projekter og løsninger, der arbejder for en grøn omstilling i Aarhus Kommune. Projekter og løsninger som kan sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift- og serviceproduktion og kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation.

Der indgås et partnerskab mellem den aarhusianske SMV og en relevant kommunal afdeling, som vil være projektejer for test og udvikling af de grønne løsninger. Der er tale om risikovillig kapital, og der kan gives et maksimalt tilskud på op til 250.000 kr. pr. projekt/løsning.

Læs mere om investeringspuljen, og hvordan du ansøger her: https://www.aarhus.dk/virksomhed/erhvervsudvikling/stoette-og-puljer/den-groenne-investeringspulje/den-groenne-investeringspulje/#1