Med omlægningen til biomasse i fjernvarmen kommer 90% af den resterende CO2-udledning i Aarhus nu fra kilder, som byrådet ikke har direkte indflydelse på. Hvor kommunen tidligere har haft muligheder for at nye tiltag, handler det nu i langt højere grad om at alle ”tager del". Mobilisering af aarhusianerne er derfor en central del af den grønne omstilling.

Mobiliseringen skal ske i dagligdagen, og det er en udfordring at bevæge sig ind på områder, hvor handlinger bunder i vaner. For vaner er svære at bryde. I klimaplanprojektet ”Strategi for borgerinvolvering” var formålet at undersøge forudsætningerne for aktivt medborgerskab og udvikle værktøjer til arbejdet. I løbet af 2017 blev der sat borgerinvolverende aktiviteter og analyser i gang, som på forskellig vis kortlagde potentialerne. En af disse var et ”borgerbarometer”, der viste, at 85% af aarhusianerne ønsker, at byen går foran i den grønne omstilling. Andre aktiviteter handlede om konkrete handlemuligheder og her blev det tydeligt, at selvom intentionerne er gode, er der lang vej til handling.

Et af resultaterne af projektet er en mobiliseringsstrategi med et konkret værktøj til interessentafdækning og prioritering af indsatser, som går på tværs af traditionelle målgrupper.