Det er målet med klimapartnerskaberne, at der er et forretningsmæssigt potentiale i samarbejdet. Derfor er et krav, at klimapartnerne skal have vilje til at dele viden og arbejde sammen om projekter, der måske først giver gevinst efter et stykke tid.

Til gengæld kan partnerne i høj grad komme med ideer til hvilke projekter, der skal arbejdes med. Aarhus Kommune faciliterer alle projekter, der understøtter klimadagsorden og mulighederne for grøn vækst.

Klimapartnerskaberne skal gennem innovation og udvikling, styrke Aarhus, så vækst og arbejdspladser i Aarhus vokser. Det er til gavn for både borgere og erhvervsliv. Aarhus Kommune søger at finde finansiering til demonstrationsprojekter, som kan gennemføres i samarbejde med klimapartnerne.

Udover tekniske løsninger og kendt teknologi inden for el, varme og transport, arbejder vi i klimapartnerskaberne også med ud­vikling af markedsmekanismer og inddragelse af for­brugerne.

Helt overordnet er målet at skabe de løsninger, der gør det muligt for Aarhus at omstille sig til et bæredygtigt samfund.

Hvem er klimapartnerne?