I maj 2017 gennemførte Klimasekretariatet i samarbejde med Affald og Mobilitet en spørgeundersøgelse blandt 1000 aarhusianere om viden, holdninger og kendskab til grøn omstilling.

Resultatet blev sammenfattet i et ”Borgerbarometer”, som er en del af en større indsats for øget borgerinvolvering og et bidrag i projektet ”Strategi for borgerinvolvering”.

Centrale resultater:

  • Der er stor opbakning til klimaindsatsen. Et klart flertal af borgerne (85%) er enige i, at Aarhus Kommune skal være blandt de kommuner, der går forrest i Danmark.
  • De emneområder der går mest igen i undersøgelsen er vedvarende energi, affaldssortering og transport.
  • Når borgerne sætter ord på deres eget bidrag til grøn omstilling er de emner, der fremhæves af flest: 1) affaldssortering, 2) spare på elforbrug og 3) cykle i stedet for bil
  • Klima og grøn omstilling diskuteres primært af de unge i Aarhus C. Viden om målsætninger på området er dog størst blandt de ældre. Det er således et potentiale i at arbejde målrettet med at koble de unges interesse for klima med mere konkret viden om handlemuligheder. F.eks. inden for affaldssortering, som de unge i mindre grad end de øvrige respondenter kobler til klimaindsatsen.