Fælles flådestyring skal styrke grønne transportløsninger

Brintbil

Transport er den største kilde til CO2-udledning i Aarhus Kommune. Derfor er en grøn omstilling af kommunens egen transport nødvendig, hvis kommunen som virksomhed skal nå klimamålet om CO2-neutralitet i 2030. Som et led i at opnå klimamålet har Aarhus Kommune igangsat et projekt, der sætter gang i den grønne omstilling af transporten i kommunen.

I kælderen på Karen Blixens Boulevard 7 står 13 elcykler parkeret på række. De er en del af et pilotprojekt i Teknik og Miljø, hvor medarbejdere opfordres til at bruge cyklerne til arbejdsmæssig brug. Foruden de 13 elcykler har medarbejderne mulighed for at booke tre brintbiler, når de skal ud af huset til møder. Selvom projektet er forholdsvist nyt, har medarbejderne allerede taget godt imod det.

”Vi oplever, at der er stor rift om at låne brintbilerne. Man skal være ude i god tid, hvis man vil være sikker på at kunne booke en. Og elcyklerne bliver også flittigt brugt. Mit indtryk er, at cyklerne både bruges til korte og til længere ture til møder rundt om i Aarhus Kommunes afdelinger,” siger Henrik Nevado, der er afdelingsleder hos Aarhus Kommune.

 

Data som grundlag for fremtidige beslutninger

Formålet med projektet er at sætte gang i den grønne omstilling internt i kommunen og samtidig indhente brugbar viden om, hvordan kommunens køretøjer bliver brugt.

”Vi har i dag en meget begrænset viden om, hvordan vi anvender vores køretøjer internt i kommunen. Derfor har vi installeret en GPS-tracker i alle biler, der skal gøre os klogere, så vi i fremtiden kan sikre vigtige procedureændringer,” siger Christian Hedegaard Graversen, der er udviklingskonsulent hos Aarhus Kommune.

GPS-trackerne giver et detaljeret overblik over bilernes anvendelse og udnyttelse, og planen er, at det skal danne grundlag for fremtidige beslutninger om kommunens transportløsninger. Pilotprojektet er derfor et vigtigt led i at indfri klimamålsætningen om, at kommunens egen transport er fossilfri i 2030.

Foruden de miljømæssige gevinster, som projektet bidrager med, er der også en række samfundsmæssige gevinster i form af renere luft, mindre støj samt bedre mobilitet og sundhed blandt medarbejderne.