Energiforbruget falder trods flere aarhusianere

Trods en befolkningsvækst på 38.000 aarhusianere er det årlige energiforbrug faldet med 7,2 procent fra 2009 til 2017. Det viser den seneste opgørelse over Aarhus’ bruttoenergi-forbrug.

”Når energiforbruget falder, er det et tegn på, at vores høje ambitioner på klimaområdet bærer frugt – og det skal vi være stolte af. For at sikre en by, der også i fremtiden er i balance, skal vi fortsætte med at udvikle byen på en smart måde. Det gør vi blandt andet ved at planlægge byen, så det bliver nemmere at transportere sig rundt, bruge vedvarende energikilder og understøtte en energieffektiv industrisektor,” siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

 

Energirenovering sænker forbruget i bygninger


Et af de steder, hvor man arbejder målrettet med at spare på energien, er hos Boligkontoret Århus. Det er en almen boligforening med 5.700 boliger i Aarhusområdet, hvor særligt de ældre bygninger i løbet af de senere år er blevet energirenoveret. Bygninger står i dag for næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og optimering er dermed af-gørende for den grønne omstilling.

”En attraktiv bolig er en bolig med lavt energiforbrug. Vores beboere udviser stor bevågenhed omkring klima og er interesserede i energibesparende tiltag som fx isolering, da det også giver en lavere varmeregning. Vi vil gerne gå foran i den grønne omstilling og vise, hvordan man kan modernisere og effektivisere, samtidig med at man beholder kvaliteten i gamle bygninger,” siger Morten Homann, direktør i Boligkontoret Århus.

Det gør de blandt andet i deres afdeling 17 i Kongsvang, som er et bevaringsværdigt byggeri med rød- og gulstribede mursten. Bygningerne er opført i 1953 og har siden 2007 gennemgået løbende energirenoveringer. Varmeanlægget er blevet ombygget, vinduer udskiftet til 3-lagsglas og gavle og facader er blevet hulmusisoleret. Disse tiltag har fået varmeforbruget til at falde med 43 procent siden 2011.

”Vi er glade for at have nedbragt energiforbruget til gavn for klimaet, samtidig med at vi forbedrer indeklimaet for vores beboere og passer på bygningerne. Men vi er hele tiden i gang med nye optimeringer, så vi betragter det ikke som noget, der er overstået,” lyder det fra direktør Morten Homann.

Fra 2016 til 2018 er CO2-udledningen fra deres bygninger reduceret med hele 80,1 procent. Det skyldes dels, at de nu udelukkende indkøber CO2-neutral el, og dels at Affald Varme Aarhus’ fjernvarme nu hovedsagelig kommer fra CO2-neutrale kilder.

 

Fakta:


Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030.
Indbyggertallet i kommunen forventes at vokse til 375.000 i 2030 og 450.000 i 2050.
Befolkningstilvæksten medfører en øget efterspørgsel på energi, og for at sikre, at der i fremtiden er vedvarende energi til alle formål, skal Aarhus effektivisere sit samlede energiforbrug.