Aarhus Havn styrker målet om CO2-neutralitet

Aarhus havn

I sommers fremlagde virksomheden Aarhus Havn en ambitiøs strategi, der skal gøre dem til den ledende bæredygtige havn i Østersøområdet. Strategien udspringer af længere tids fokus på bæredygtighed, og med den nye strategi understøtter virksomheden, Aarhus Kommunes klimamålsætning.

”Vi ønsker at støtte op om Aarhus Kommunes målsætning om CO2-neutralitet i 2030, og det betyder, at vi er nødt til at nedbringe vores klimaaftryk. Derfor har vi udarbejdet en strategi med nogle klare mål og delmål, som vi løbende vil følge op på,” siger Anne Zachariassen, Teknisk chef hos Aarhus Havn.

Ifølge Uffe Vinther Kristensen, der er udviklingskonsulent hos Aarhus Kommune, er det positivt og et vigtigt skridt, at virksomheder påtager sig et ansvar for klimaet:

”De afgørende skridt i den grønne omstilling ligger hos virksomheder og borgere. Så der, hvor det virkelig rykker, er, når virksomheder og borgere tager fat. Jeg er derfor meget positiv overfor strategien, og jeg håber, at den inspirerer andre virksomheder til at gøre det samme.” 

Motiverer andre virksomheder

Med den nye bæredygtighedsstrategi ønsker Aarhus Havn ikke alene at tage vare på virksomhedens eget klimaaftryk. Virksomheden har, foruden målet om at være den ledende bæredygtige havn i Østersøområdet, et mål om at motivere og etablere rammer, som understøtter en bæredygtig udvikling for havnens øvrige virksomheder.

Det er et mål, man allerede er godt i gang med at indfri. Aarhus Havn har nemlig i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand startet projektet Smart Energi, der har til formål at skabe klimavenlige løsninger på tværs af virksomhederne på havnen.

”Med projektet Smart Energi er vi allerede gået i gang med strategiarbejdet. Vi faciliterer projektet, der netop har fokus på at involvere andre virksomheder og skabe løsninger på tværs. Vi ser projektet som en naturlig del af vores nye bæredygtighedsstrategi,” lyder det fra Anne Zachariassen.

Fakta

  • Virksomheden Aarhus Havn er en kommunal selvstyrehavn, der har cirka 100 medarbejdere.
  • Aarhus Havn er landets største containerhavn.
  • På Aarhus havn er der omkring 150 private virksomheder, der tilsammen skaber cirka 10.000 arbejdspladser.