Kommunerne skal efterspørge grønne løsninger i byggeriet

De danske kommuner skal blive bedre til at samarbejde og dele viden om, hvordan man kan stille krav til leverandører om bæredygtige løsninger, når man bygger. Så klar er opfordringen fra Dansk Byggeri. Kommunernes størrelse giver dem en volumen, der betyder, at de i høj grad kan påvirke markedet og dermed være aktiv katalysator for den grønne vækst i Danmark.

”Kommunernes størrelse i samfundsøkonomien gør, at de i høj grad kan være med til at sætte fart på udviklingen. På den måde kan de fungere som katalysator for at vores grønne industrier vokser. Dog skal kommunerne blive bedre til systematisk at erfaringsudveksle for på den måde at hæve barren inden for byggebranchen,” siger Torben Liborius, der er erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.

”Kommunernes størrelse i samfundsøkonomien gør, at de i høj grad kan være med til at sætte fart på udviklingen."
Torben Liborius, Dansk Byggeri

Kræver mod at gå foran


Det er ikke nødvendigvis nemt, at være dem, der går foran. I Aarhus Kommune har man en række erfaringer med at bygge med bæredygtighed for øje – og det er ikke alt, der går lige nemt, når man stiller nye og høje krav til eksempelvis bæredygtige byggematerialer.

”Overordnet er vi meget tilfredse med de resultater vi har nået. Vi er med til at flytte byggebranchen til et højere niveau. Og jeg oplever, at virksomhederne er rigtig glade for, at vi hæver barren i dialog med dem. Men vi har også oplevet mange udfordringer, og det er noget man skal være opmærksom på som kommune,” siger Bente Damsgaard Sejersen, der er projektkoordinator i Aarhus Kommune.

Og netop modet til at spørge efter nye løsninger er en nødvendigt ifølge Torben Liborius:

”Det kræver mod fra de enkelte kommuner. Man skal kunne og turde stå på mål, for de ting, der ikke nødvendigvis går godt. Og samtidigt kræver det, at man på udbudssiden ikke kun fokuserer på laveste pris, men tør have et totaløkonomisk blik på projektet,” siger han.

Hvis kommunerne kan finde modet til at gå nye veje, vil det lønne sig på andre områder – nemlig i udvikling af nye arbejdspladser.

”Hvis kommunerne i højere grad turde arbejde med disse ting, vil vi være i stand til at hæve vores eksport. Danmark er stadig et foregangsland, som kan levere løsninger resten af verden efterspørger – men det kræver, at vi forstår at arbejde sammen,” siger Torben Liborius.

Hvad siger virksomhederne?

Scan Underlay – laver blandt andet lyddug til trinlydsdæmpning i etagebyggerier ud af gamle bilddæk.

"Vi vil gerne være med til at skabe kvalitetsbyggeri med genbrugsmaterialer. Ved at vælge danske virksomheder, der arbejder med genbrugsmaterialerne, er men med til at holde pengene inden for landets grænser – og altså understøtte danske arbejdspladser. Det er klart en blåstempling af os som virksomhed, at levere til kommunale projekter. Og derudover bliver man glad for at bidrage til det samfund man selv bor i."
Carsten Andersen, Scan Underlay

Genbyg – laver blandt andet gulve og paneler af genbrugstræ.

”Jeg har svært ved at forestille mig at vores genbrugspaneler og gulve var blevet valgt, hvis ikke Aarhus Kommune havde fokus på bæredygtige byggematerialer i det nye kontorhus i Gellerup. For os som virksomhed betyder ordrer af denne størrelse, at vi får en større volumen, kan tilrette produktionen, og gøre den mere professionel. Derudover har arbejdet med genbrugspanelerne gjort, at vi nu kan masseproducere dem.”
Jesper H. Hansen, Genbyg