I en grøn by er der også industrivirksomheder

Industri er også relevant i en grøn by

Målt på antallet af industriarbejdspladser er Aarhus en af Danmarks største industribyer. Det er blandt andet derfor, at kommunens klimaplan fokuserer på industrien i Aarhus.

”En bæredygtig industri er relevant i fremtidens bysamfund, fordi virksomheder spiller en central rolle for grøn omstilling. Der ligger rigtig meget innovation i at arbejde med en bæredygtig udvikling af industrivirksomhederne,” siger Uffe Vinther Kristensen, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune.

Udover den samfundsmæssige rolle spiller tiltrækning af arbejdskraft også en rolle. For når virksomhederne tiltrækker arbejdskraft, vækster Aarhus.

”Samfundsansvar betyder noget for virksomhedens mulighed for at tiltrække arbejdskraft, når medarbejdere kan være med til at gøre en forskel. Det giver positiv omtale for virksomheden. Derudover kan bæredygtig produktion og tankegang have andre afledte effekter. Blandt andet kan det understøtte et bedre arbejdsmiljø. ” fortæller Uffe Vinther Kristensen.

Tættere samarbejde

Der er behov for en fokuseret og fælles indsats, hvis virksomhederne skal skabe sig konkurrencefordele ved grøn vækst og kommunen skal skabe en bæredygtig by.

”Der er stor forskel på, hvor langt de forskellige industrivirksomheder er. Nogle er langt med energieffektivisering og energikonvertering i deres produktionsprocesser og andre har fokus på produktoptimering i forhold til cirkulær økonomi. Vi skal drage nytte af hinandens erfaringer, så vi på den måde kan hæve niveauet for bæredygtighed i alle de industrivirksomheder vi har i kommunen,” siger Uffe Vinther Kristensen.

Noget af det, som typisk er i fokus er energieffektivisering og energikonvertering af den energi, som industrivirksomhederne bruger i deres processer.

”Det er oplagt at se på alternativer til fossilbaseret energi. Det kan være konvertering til el, fjernvarme eller biogas. Et eksempel er højttemperatur varmepumper, som vi ser et potentiale i,” siger Uffe Vinther Kristensen.

Bæredygtighed er et konkurrenceparameter

Udover de klimamæssige aspekter i at gøre industriproduktionen i Aarhus bæredygtig, er samme bæredygtighed i langt højere grad også blevet et konkurrenceparameter. Det er ganske enkelt begyndt at betyde mere for forbrugerne, hvordan deres varer er produceret.

”Det betyder, at mange industrivirksomheder er opmærksomme på, at relatere energioptimeringerne i deres virksomhed til deres produkter. Så forbrugernes efterspørgsel forstærker motivationen hos virksomhederne. Så opgaven for os er, sammen med industrien, at finde og udvikle de muligheder der er, for at deres pro-duktion kan blive så bæredygtig som muligt,” siger Uffe Vinther Kristensen.