Data og rådgivning skal reducere energiforbruget

Kan vand-, varme- og elmålere bruges til andet end at sikre, at kunderne betaler for det, de har brugt? I Aarhus Kommune er svaret ja. Her hjælper 5000 målepunkter i kommunens egne bygninger med at identificere de enkelte bygningers potentialer for at reducere deres energiforbrug.

”De penge, vi kan spare på energiforbruget i vores bygninger, kan i stedet bruges på flere pædagoger, bedre omklædningsfaciliteter eller andet, der hænger direkte sammen med de kommunale kerneopgaver. Derfor er der rigtig god økonomisk mening i at gøre, hvad vi kan for sænke vores energiforbrug,” siger Jeppe Vejen Nielsen, fra energiledelsesteamet i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Ambitionen er at spare 5 procent på det samlede energiforbrug over de næste tre år, hvilket samlet set svarer til, hvad 1376 huse med en familie bruger på et år.

”De penge, vi kan spare på energiforbruget i vores bygninger, kan i stedet bruges på flere pædagoger, bedre omklædningsfaciliteter eller andet, der hænger direkte sammen med de kommunale kerneopgaver."
Jeppe Vejen Nielsen, Aarhus Kommune

”I de seneste par år har vi energirenoveret en stor del af vores bygninger. Det betyder populært sagt, at de laveste frugter er plukket. Så kunsten for os at sikre, at de bygninger som allerede nu er renoveret, holder sig på det niveau, de er blevet energirenoveret til,” siger Jeppe Vejen Nielsen.

Værktøjskassen udvides

Vejen til energibesparelserne går gennem det tekniske personale, der hver dag servicerer de cirka 900 bygninger, som er omfattet af arbejdet med energiledelse.

”Energiledelsesteamets rolle er at have det store overblik, følge udsving og samarbejde med det tekniske personale, så vi sætter ind de rigtige steder. De mange målepunkter giver mulighed for at se helt præcist, hvor der er udsving i energiforbruget i en bygning og derefter rådgive om indsatser,” siger Jeppe Vejen Nielsen.

Lige nu er energiledelsesteamet i gang med at screene bygningerne, så man har et grundlag at arbejde ud fra. Udover at handle på konkrete udsving og henvendelser, som viser sig i screeningerne, er det også planen, at energiledelsesteamet vil tilbyde rådgivning og videndelingsarrangementer til kommunens tekniske personale.

”Det kan eksempelvis være tips og tricks til sommerlukning af institutioner, styring af CTS systemer eller andet, som viser sig at være noget, man på tværs af organisationen kan blive bedre til,” siger Jeppe Vejen Nielsen.

Det bliver også muligt at hente rapporter, som viser udviklingen for de enkelte bygninger, så det tekniske personale og energiledelsesteamet kan følge udviklingen i en bygning løbende.


Energidata på skoleskemaet

Ud over at arbejde konkret med at bringe energiforbruget ned i kommunens bygninger, er det også meningen, at resultaterne fra de 5000 målepunkter skal bruges i andre sammenhænge. Et af initiativerne er at samarbejde med de aarhusianske skoler om at bruge data i undervisningen.

”Det er helt oplagt at bruge vores energidata, så eleverne kan arbejde med noget materiale, som er direkte relateret til de bygninger de sidder i. Samtidigt giver det eleverne viden om klimaudfordringerne,” siger Jeppe Vejen Nielsen.