Klimavenelige skraldebiler henter sorteret affald

Fra i dag er det mere klimavenlige skraldebiler, som kører rundt på de aarhusianske gader og veje og tømmer de nye affaldsbeholdere til  sorteret affald. De nye skraldebiler kører nemlig med grønt brændstof i tanken.

 

Det seneste udbud på renovationsarbejdet i Aarhus Kommune har sikret, at skraldebilerne skal bruge 2. generations biodiesel som brændstof. Det betyder, at de samlet set udleder op til 90 pct. - eller 650.000 kilo - mindre CO2, end hvis skraldebilerne brugte almindeligt diesel som brændstof.

”Alle aarhusianere begynder nu at sortere deres affald. Når vi beder aarhusianerne om at yde lidt mere for en mere bæredygtig fremtid, så
bør vi også sørge for, at transporten af affaldet sker så miljørigtigt og CO2-neutralt som muligt,” siger Kristian Würtz, rådmand i Teknik og Miljø.

Der kommer i alt 20 af de nye biodiesel-drevne skraldebiler på gaden. De syv af dem tømmer kun affaldsbeholdere til affaldssortering. Disse skraldebiler er todelte. Det ene kammer er til glas, plast og metal, og det andet er til papir og småt pap. På den måde kan de tømme de nye, todelte affaldsbeholdere, der står i mange indkørsler, uden at affaldet bliver blandet sammen. Det sorterede affald køres i første omgang til AffaldsCentret i Lisbjerg, hvorfra det sendes til videre til forskellig behandling.

Andre syv biodiesel-drevne skraldebiler tømmer almindelige beholdere til restaffald, og de sidste seks har kran og tømmer nedgravede affaldsbeholdere og kuber.

Fakta

  • 2. generations biodiesel – også kaldet HVO (Hydrogeneret Vegetabilsk Olie) - er et vedvarende, grønt dieselprodukt, som er produceret på baggrund af 2. generations biomasser, f.eks. vegetabilske olier eller animalsk fedt.
  • Da der p.t. ikke er et større marked for brug af HVO i Danmark, kan det ikke købes på almindelige tankstationer. I stedet har vognmændene selv tankanlæg med HVO.
  • HVO har de samme egenskaber som almindelig diesel, hvorfor brugen af HVO hverken påvirker køretøjers egenskaber eller servicebehov. Der er således ingen ekstraomkostninger ved indkøb og servicering af nye køretøjer, der kan køre på HVO.
  • De store bilproducenter, Scania, Mercedes og MAN har godkendt brugen af HVO i deres normale diesel-køretøjer, der opfylder kravene til Euro 6-normen – og til dels også Euro 5-normen. Det betyder at alle moderne dieselmotorer kan køre på både HVO og almindelig diesel. Det giver høj driftssikkerhed.