Industrien i Aarhus skal være grønnere

Aarhus er landets største industriby, når man ser på antallet af industriarbejdspladser. Derfor lægger Aarhus’ seneste klimaplan op til et tættere samarbejde med kommunens industrivirksomheder. Arbejdet skal sikre, at brugen af olie og andre fossile brændstoffer reduceres i virksomhedernes produktion.

”Der er et stort potentiale for at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer i industrien. Der er en lang række muligheder for at reducere energiforbruget og erstatte olie med eksempelvis el. Men det kræver stadigt et udviklingsarbejde, for at industrivirksomhedernes produktion og de nye teknologier kan mødes. Og det udviklingsarbejde giver den nuværende klimaplan mulighed for,” siger Uffe Vinther Kristensen, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommunes klimasekretariat.

Nye teknologier

For at målet om mindre brug af fossile brændsler i industrien kan nås, er det nødvendigt at have fokus på implementeringen af nye teknologier hos industrivirksomhederne. Derfor går en del af arbejdet også ud på, at få virksomhederne i industrisektoren til at dele erfaringer på tværs.

”Kommunens myndighedsafdelinger skal naturligvis bruge, at de allerede er i dialog med virksomhederne, til også at omfatte rådgivning og sparring i forhold til indfasning af fremtidens løsninger, der kan understøtte nye energikilder i industrisektoren,” siger Uffe Vinther Kristensen. 

 Ud over energieffektivisering og konvertering til vedvarende energikilder skal Aarhus Kommune arbejde målrettet på, at skabe de rammer der skal til, for at gøre brug af den overskudsvarme, der opstår i virksomhedernes industriproduktion.

Cirkulær økonomi

Det sidste ben i klimaplanens indsats på industriområdet er cirkulær økonomi. Der er et behov for billige råmaterialer og hvis den efterspørgsel fortsætter, skal presset på klodens råvareressourcer ned. Og her kommer cirkulær økonomi ind i billedet.

”Det, der er affald for den ene virksomhed, kan være råmateriale for den anden. Det er – lidt forsimplet – det billede vi skal udfolde gennem arbejdet med cirkulær økonomi i industrisektoren. Det kræver dog, at vi udvikler nye forretningsmodeller og sammen med virksomhederne bliver klogere på, hvordan de kan øge samarbejdet indenfor cirkulær økonomi,” siger Uffe Vinther Kristensen.