Gå-hjem møder deler viden på tværs

Siden juni har havnen i Aarhus lagt plads til en kæmpe kunstig jordklode – måske bedre kendt som Climate Planet. Planeten på havnen i Aarhus dannede den 14. august rammen om et gå-hjem-møde for medarbejderne i magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Cirka 185 medarbejdere havde fundet vej til havnen i Aarhus denne eftermiddag. En af dem var Kristian Lei Kaltoft, der er projektleder i Center for Miljø og Energi og arbejder med kvalitetsledelse. 

”Klimadagsorden er utrolig vigtig og får større og større betydning for os alle sammen både professionelt og privat. Men at få et overblik over, hvad der rører sig på denne dagsorden lige nu, kan være svært i en travl dagligdag. Derfor er det godt med møder som disse, hvor man udover at få en mængde viden også får lejlighed til – sammen med kollegerne – at tale om, hvad vi kan gøre på tværs af fagafdelinger for at understøtte klimadagsordenen i vores arbejde,” siger han.

Film i planetens indre 

Efter en kop eftermiddagskaffe bød klimachef i Aarhus Kommune Henrik D.H. Müller velkommen og gav et indblik i, hvordan man arbejder med klimaudfordringen i Aarhus. I kraft af Teknik og Miljøs arbejdsområder har afdelingen allerede nu mange eksempler på, hvordan man arbejder med klimaudfordringen. Her kan eksempelvis nævnes arbejdet med byfortætning, mobilitet og grøn fjernvarme, som alle har det tilfælles, at de har positiv indvirkning på det samlede CO2-udslip fra Aarhus. 

Derefter blev filmen om klimaets tilstand vist i planetens indre. Inde i den store globe hænger nemlig en mindre, som fungerer som biograflærred. Suppleret af fire storskærme placeret rundt i lokalet, blev de fremmødte medarbejdere præsenteret for planetens – og ikke mindst klimaets – tilstand. 

”Målet med dette møde, var at styrke viden om klimaets tilstand og de muligheder, vi har for at påvirke i en positiv retning. Derudover er det vigtigt, at vi på tværs mødes og diskuterer og inspirerer hinanden til, hvordan vi på hver vores fagområder kan tænke klima ind i vores daglige arbejdsopgaver,” siger Karina Svanborg, der er projektleder i Klimasekretariatet. 

Efterfølgende kunne man besøge udstillingspladsen, uden for Climate Planet. Det var også muligt at lave sin egen klimaplan, hvor man kunne sætte sig et mål for, hvordan man selv vil gøre en forskel til fordel for klimaet. 

Climate Planet har været åben for offentligheden hen over sommeren og cirka 15.000 har allerede nu besøgt den spektakulære installation. Næste stop er København og derefter Bonn til COP23 i november.