Cirkulær økonomi i fokus

Cirkulær økonomi er et begreb, som flere og flere kender til. Kort fortalt går det ud på at genanvende langt mere for på den måde at bringe presset på Jordens råstoffer ned. I Aarhus er cirkulær økonomi i fokus i mange sammenhænge – herunder også klimaindsatsens arbejde med industrisektoren. 

”Der er til stadighed en efterspørgsel på billige råmaterialer til industrisektoren. Ved at have fokus på cirkulær økonomi vil vi gerne understøtte, at der bliver genanvendt langt mere i industrisektoren end tilfældet er i dag. Og mit indtryk er, at der er stor interesse fra industrisektoren i at være med til at udbrede cirkulær økonomi,” siger Uffe Vinther Kristensen, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommunes klimasekretariat. 

Grøn udsigt på Lisbjerg Bakke

Og arbejdet med cirkulær økonomi er allerede gået i gang. Lisbjerg bakke er nemlig – foruden det biomassefyrede kraftvarmeværk og forbrændingscentralen – også hjemsted for produktionen af AVA Green-produkter. 

”Allerede nu sorterer vi jo en del på Lisbjerg. AVA Green-produkterne udspringer af en ide om, at alle de materialer vi får ind kan bruges igen. Derfor har vi opprioriteret vores grundsortering, så fraktionerne blive finere og dermed giver os emulighed for at lave reelle produkter, som kan sendes i kredsløb igen,” fortæller Benny Stjernholm, der er driftsleder i AffaldVarme Aarhus og ansvarlig for AVA Green. 

AVA Green-produkterne er typisk henvendt til entreprenører, som har større anlægsopgaver. 

”Det kan eksempelvis være det vi kalder topdressing, som er et produkt man lægger under græslaget på fodboldbaner. Men også knust beton og tegl, som man bruger til bærelag ved anlæg af stier og veje er vi leveringsdygtige i,” siger Benny Stjernholm.

Vil gerne påvirke

Udover, at ville lave kvalitetsprodukter og sælge dem med succes, ligger der også en anden ambition bag etableringen af AVA Green-produkterne. Nemlig den, at kunne påvirke produktionen af råmaterialer i en mere bæredygtig retning. 

”Vi vil gerne sætte fokus på, at genbrugsmaterialer sagtens kan være af høj kvalitet. Når Jorden fattes råstoffer, er vi nødt til at tænke i andre baner. Det betyder også, at vi hele tiden har fokus på at udvikle nye materialer,” siger Benny Stjernholm. 

Et af de områder, som Benny Stjernholm gerne vil levere til i fremtiden er byggesektoren. 

”På sigt håber jeg, vi kan være med til at udvikle materialer, som kan bruges i byggesektoren,” siger han.

 

Fakta

AVA-Green-produkter fremstilles af AffaldVarme Aarhus.

AVA-Green-produkter er produkter til den bæredygtige by, fremstillet af have- og byggeaffald fra aarhusianerne. 

Produktion og salg foregår på behandlingsanlæg hos AffaldVarme Aarhus. 

AffaldVarme Aarhus er en kommunal, takstfinansieret virksomhed med en bæredygtig miljøprofil. 

Læs mere her