Arbejdspladsen skal vise det gode eksempel

Med sine cirka 22.000 medarbejdere er Aarhus Kommune en af de største arbejdspladser i Aarhus. Derfor spiller virksomheden Aarhus Kommune også en nøglerolle i forhold til at drive den grønne omstilling af byen. 

”En virksomhed af denne størrelse kan faktisk påvirke en del gennem de valg, man træffer. Det kan være fra indkøb, til transportvaner eller økologi i kantinerne. Fælles er, at volumen er stor så den efterspørgsel, man som virksomhed stiller, kan øge efterspørgslen på grønne varer og ydelser,” siger Karina Svanborg, der er projektleder i klimasekretariatet. 

Allerede nu er der mange grønne tiltag i Aarhus Kommune. Der er eksempelvis en høj andel af økologiske varer i kantinerne rundt om i virksomheden. Og kommunnen energirenoverer et bygningsareal på cirka 1,3 mio. kommunale kvadratmeter. Med den nye klimaplan sætter man også øget fokus på transportformerne – og transportvanerne. 

”Man skal ikke undervurdere, at den viden vi får på vores arbejdsplads smitter af på ens private vaner. Derfor er det centralt, at medarbejderne i Aarhus Kommune involveres i den grønne omstilling af arbejdspladsen,” siger Karina Svanborg.

 

Oplysning er nødvendigt

En banal, men alligevel stor forhindring, for at gøre virksomheden Aarhus Kommune CO2-neutral er viden. Derfor er første skridt at skabe muligheder for vidensdeling internt i kommunen. Det er nødvendigt, når så mange mennesker har forskellige arbejdsområder. Man må skabe mulighederne for den nødvendige basisviden. 

”Det skal være nemt at deltage i den grønne omstilling af ens arbejdsplads. Derfor er det nødvendigt, at man ved hvor elbilerne holder parkeret, at elcyklerne står fremme, hvor man ser dem og at tiltag, der kan sænke CO2-udslippet – det kan være hjemmearbejdsdage eller skypemøder - tales op de steder, hvor det er muligt. Samtidigt skal man arbejde på et strategisk niveau med at gøre grøn omstilling af arbejdspladsen til et af virksomhedens mål. Nogle gange hjælper det at lave koblinger til andre emner, der er vigtige i dagligdagen som øget sundhed og mobilitet. Klimadagsordenen har mange positive afledte effekter,” siger Karina Svanborg. 

Eksemplets magt

Udover at Aarhus Kommune som afsender på klimainitiativet for byen gerne vil tage sin egen medicin, er forhåbningen, at arbejdet kan inspirere andre virksomheder til at sætte lignende initiativer i søen. 

”Vi oplever, at der allerede nu er mange, der har den grønne omstilling som en del af deres virksomhedsstrategi. Det vi gerne vil være med til at udvikle på, er hvordan man får gjort medarbejderne til en mere integreret del af omstillingen i virksomheden,” siger Karina Svanborg.