Nu er varmen grøn

Studstrupværket, et af Danmarks største kraftvarmeværker leverer nu grøn fjernvarme til Aarhus og omegn, svarende til omkring 225.000 aarhusianeres varmeforbrug. Efter godt to års intenst arbejde med at ombygge Studstrupværket indviede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den 10. oktober 2016 et kraftværk, der er i stand til at fyre med træpiller i stedet for kul.

”Jeg er glad for, at vi nu kan indvie et nyt, grønt Studstrupværk, der fremover kan levere grøn fjernvarme til Aarhus og grøn el til det danske elsystem. Det giver et markant bidrag til den grønne omstilling i Danmark, og vi tager et stort skridt i retning af et energisystem, der er grønt, uafhængigt og økonomisk bæredygtigt,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy.

En milepæl for Aarhus’ klimamål

Den netop overståede ombygning af Studstrupværket er den største enkeltstående begivenhed i hele den grønne omstilling af Aarhus. Omstillingen fra kul til træpiller på Studstrupværket giver ikke bare den største samlede CO2-reduktion i Aarhus til dato, men er også den største danske konvertering til grøn energi.

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, glæder sig over den store gevinst, der er ved at skifte kul ud med træpiller.

 ”Med ombygningen af Studstrup har vi taget vi et stort og vigtigt i skridt, som betyder meget for vores ambition om, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. Den grønne varme betyder, at alle aarhusianere får deres årlige CO2-udledning reduceret med et ton og dermed går fra seks til fem ton pr. år pr. indbygger,” siger han.
For Aarhus Kommune er den grønne omstilling på Studstrupværket en løftestang, der er til at tage at føle på.

”Fyringen med træpiller på Studstrupværket har en kæmpe betydning for vores klimamål. Det giver blod på tanden til at fortsætte arbejdet med den grønne omstilling, som vi i stigende grad skal skabe sammen med indbyggerne og virksomhederne,” siger Kristian Würtz.

Den nye klimaplan 2016-2020 skal sætte Aarhus Kommunes næste klimamål, og på selve varmeområdet vil det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg om få måneder også levere grøn varme. Dermed styrker Aarhus Kommune den grønne fjernvarme endnu en tand og sikrer grøn forsyning mange år frem, da Studstrupværket vil levere 50 procent af den grønne fjernvarme på årsbasis, og det biomassefyrede kraftvarmeværk vil levere 20 procent af den grønne fjernvarmen på årsbasis.

Et skoleeksempel

Ud over omstillingen fra kul til træpiller, som nu er afsluttet, etablerede Affald Varme Aarhus to store elkedler på Studstrupværket for halvandet år siden. Med dem kan værket bruge el til at producere fjernvarme, når vindmøllerne i Danmark kører på fuld kraft, og elpriserne er lave.

”Studstrupværket er et skoleeksempel på, hvordan vi bedst muligt udnytter vores ressourcer til gavn for klimaet og sikrer forbrugerne konkurrencedygtige priser. Vi skal bruge både vind, sol og biomasse, og få de forskellige teknologier til at spille sammen, så de komplimenterer hinanden bedst muligt,” siger Thomas Dalsgaard.

Ombygningen til ca. 1,3 mia. kroner gør Studstrupværket til et af de største biomassefyrede kraftværker i verden. Fremover forventer Studstrupværket at producere fjernvarme baseret på biomasse i en mængde, der svarer til omkring 106.000 århusianske hjem samt grøn strøm svarende til omkring 230.000 husstandes årlige forbrug.