Grøn varme til letbaneværkstedet

I slutningen af 2016 bliver kullene i fjernvarmeforsyningen i Aarhus skiftet ud med træpiller og halm. Det giver en grønnere fjernvarme og er første store skridt på vejen mod en fossilfri fjernvarmeforsyning med en halvering af CO2-udledningen i Aarhus som bysamfund. Som en del af den samlede klimaindsats i Aarhus, skal der på sigt indfases flere vedvarende energikilder – eksempelvis vind – i fjernvarmesystemet. En af de løsninger, der kan understøtte det, er varmepumper. De kan nemlig omsætte el til varme. Det er en god løsning, når der er billig vindmøllestrøm på el-nettet. 

”Det er centralt, at virksomhederne deltager aktivt i den grønne omstilling og ser nye forretningsmuligheder. Den mobile varmepumpeenhed er et fint eksempel på, hvordan man kan skabe forretningsudvikling ud af en udfordring, der skal løses. Vi er som kommune interesserede i at lægge plads til demonstrationsprojekter, der understøtter den grønne omstilling. Jeg er derfor glad for, at letbaneværkstedet til byens nye grønne transportmiddel så vidt muligt bliver forsynet af grøn fjernvarme”, siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus. 

Utraditionel løsning på traditionelt problem

Selvom letbaneværkstedet ligger inde midt i Aarhus, er det placeret et sted, hvor der endnu ikke er udlagt rør til fjernvarme, hvilket er normalt i områder, hvor der endnu ikke er planlagt beboelse. 

Den traditionelle løsning er at opstille en mobil oliekedel i en container. Men i en tid, hvor Aarhus Kommune arbejder for at blive CO2-neutral i 2030, og hvor fjernvarmeforsyningen i 2016 tager et stort spring i en mere grøn og bæredygtig retning, er løsninger, som denne, mere end velkomne. 

”Tidligere var det en del af OK´s kerneforretning at bidrage med olie til varmeforsyning i det moderne samfund. I dag er OK i stigende grad aktiv inden for den klimabevidste og bæredygtige omstilling frem mod en energiforsyning med vedvarende energi. Så vi er både glade og stolte over at få vores nye varmepumpe i drift i et bysamfund, hvor udviklingen af CO2-neutral varmeforsyning er nået meget langt,” siger Klaus Kjær, markedschef hos OK.

Muligheder for varmepumper

For energiselskabet OK har den nye mobile varmepumpe store perspektiver på et marked med varmeforsyning i områder uden fjernvarme. Det kan f.eks. være en løsning i små bysamfund på landet eller byområder, der først er ved at blive forsynet med et fjernvarme-ledningsnet. For AffaldVarme Aarhus, som står for fjernvarmeforsyningen i Aarhus, er varmepumper interessante – både ud fra et økonomisk og klimamæssigt perspektiv. 

”For at skabe et CO2-neutralt og fossilfrit samfund skal vi i langt højere grad have vind ind i energiforsyningen. Her kommer varmepumper ind i billedet. De kan bruges mange steder i et kollektivt varmesystem. Samtidigt skal vi som fjernvarmeforsyning hele tiden holde balancen i forhold til investeringer i udbygningen af nettet. Derfor er en mobil varmepumpe god at bruge i de områder, hvor vi endnu ikke ved, hvor stor efterspørgslen på fjernvarme bliver”, fortæller Adam Brun, der er forretningsudvikler i AffaldVarme Aarhus.