Aarhus er blevet grønnere

Hvert andet år opgør kommunen CO2-udledningen for Aarhus, og den seneste opgørelse viser, at der i perioden 2013-2015 er sket et fald på 21 procent i udledningen af CO2. Dermed ligger byen nu på cirka 70 procent af niveauet i 2008, hvor CO2-målet blev vedtaget. Faldet skyldes et målrettet arbejde med den grønne omstilling i Aarhus blandt andet fokus på energirigtigt byggeri, flere på cyklen og udskiftning til LED belysning på gaderne samt nationale tiltag.

 ”I Aarhus har vi en ambitiøs målsætning om at skabe et CO2-neutralt bysamfund i 2030, som vi arbejder målrettet med at nå gennem vores klimastrategi og klimaplan. Opgørelsen viser, at det betaler sig, at vi arbejder målrettet med grøn omstilling af samfundet – både nationalt og lokalt. Den kommende klimaplan sætter endnu mere tryk på arbejdet med at nedbringe udledningen i samarbejde med aarhusianerne og virksomhederne,” siger Camilla Fabricius, rådmand for Teknik og Miljø.

Henrik D.H. Müller, klimachef i Aarhus Kommune, fortæller, at der er behov for fortsat at arbejde målrettet med nedbringelsen af CO2-udslippet – især på transportområdet. 

”Omstillingen af kraftvarmesektoren fra sort til grøn el og varme er et af resultaterne af byrådets ambitioner. Men vi har stadig en stor opgave foran os for at realisere visionen om et CO2-neutralt Aarhus i 2030. Klimaplan 2016-2020 fokuserer netop på de næste skridt, der skal bringe os tættere på målet,” siger han. 

Netop omstillingen af kraftvarmesektoren betyder noget for en by som Aarhus, hvor 9 ud af 10 boliger opvarmes med fjernvarme. Dermed har Aarhus et af verdens mest veludbyggede fjernvarmenet og bliver en af de første større byer, der er selvforsynende med grøn varme og el.

CO2-neutralitet er realistisk

Selvom CO2-neutralitet for Aarhus er et ambitiøst mål, er det faktisk ikke urealistisk. Som en del af arbejdet med den kommende klimaplan, har Siemens’ Global Center of Competence Cities kigget nærmere på perspektiverne for Aarhus.

”Teknologierne, der skal til, for at Aarhus kan blive CO2-neutral i 2030, er til stede i dag. Derfor er der i princippet ingen teknologisk hindring til, for at Aarhus’ mål ikke kan realiseres. Succesen handler i høj grad om vilje og motivation til at implementere teknologierne i samfundet. Derudover kan der også være nationale rammevilkår, der står i vejen for at byen kan nå sine mål,” siger Kurt Othendal Nielsen, der er Senior Business Development Manager i Siemens.

Fakta

Selvom Aarhus vokser, både økonomisk og befolkningsmæssigt, så er udledningen pr. indbygger faldet fra 7,5 ton/indbygger i 2008 til under 5 ton pr. indbygger i 2015.

Elforsyningen i Danmark bygger i højere grad end tidligere på vedvarende energikilder og dette har medvirket til den faldende udledning af drivhusgasser i Aarhus. Efter omlægningen af kraftvarmeproduktionen i Aarhus ultimo 2016 fra kul til biomasse forventes udledningen at falde yderligere. Fremover vil transportområdet stå for den største del af udledningen.

2008-2015: Faktiske CO2-kortlægninger 

2017: Skøn for 2017

2020: Jævnfør Siemens scenarier i Klimaplan 2016-2020