Aarhus bliver grønnere

I bestræbelserne på at nå målet om et CO2-neutralt Aarhus i 2030 har partierne bag budgetforlig 2017-2020 besluttet at styrke kommunens bidrag til den grønne omstilling. En omstilling, der også skaber en bedre by og er grobund for vækst og beskæftigelse.

Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, understreger, at det er nødvendigt, at både erhvervsliv og borgere involverer sig, hvis målet skal nås.

”Vi har taget nogle rigtigt store skridt på de områder, hvor Aarhus Kommune har direkte indflydelse. Men hvis vi skal nå i mål, skal vi styrke indsatsen for at involvere borgere, foreninger og virksomheder, så byen også rykker sig i den rigtige retning på områder, hvor kommunen ikke har direkte indflydelse. Det handler blandt andet om mere viden, stærkere klimapartnerskaber og flere krav om klima- og miljørigtige løsninger,” siger han.

Forligspartierne afsætter 34 mio. kr. i budgetperioden for at understøtte den nye klimaplan - Klimaplan 2016-2020. Planen skal styrke den grønne omstilling inden for energi, transport, bygninger, industri, lokalt engagement og vækst samt Aarhus Kommune som arbejdsplads.

Klimaplanen er endnu et skridt på vejen i omstillingen til et grønnere Aarhus. Der er allerede taget vigtige skridt: Affaldet skal sorteres mere, fjernvarmen bliver CO2-neutralt i løbet af 2016, og letbanen kører fra midten af 2017.

Der er også afsat penge til at plante mere skov. Der er tale om 10 mio. kr., som Aarhus Kommune kan bruge til at rejse skov sammen med Aarhus Vand. Skovrejsningen skal beskytte aarhusianernes drikkevand og give mulighed for flere friluftsaktiviteter. 

Læs forslag til Klimastrategi for Aarhus og Klimaplan 2016 2020 her:
Klimastrategi og Klimaplan 2016-2020