Som ansvarlig for industrisporet i Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling, har Uffe ansvaret for at udvikle, igangsætte og drive aktiviteter, der understøtter grøn omstilling i industrien i Aarhus. Det handler blandt andet om aktiviteter, der samler industrien, om samarbejde med fagafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. virksomhedstilsyn, affald og fjernvarme, om videndeling og om igangsættelse af nye innovative projekter, der skubber på den grønne omstilling.

M: 41 87 49 78
E: uvk@aarhus.dk