Martin bistår sekretariatets programledelse af kommunens kommende klimaplan. Han arbejder også med at få sporet ”Mobilitet og Transport” klar til klimaplanen, hvor han bl.a. støtter arbejdsgruppen med procesfacilitering.  

M +45 41872885
E  rmaal@aarhus.dk