Frem til 2020, hvor den nuværende klimaplan udløber, er der primært behov for, at kommunen viser vej og går foran på centrale områder som transport og bygninger og stiller krav gennem indkøb og udbud.

Aarhus Kommune er den største arbejdsplads i kommunen – med mange snitflader ud i samfundet. Ved at involvere medarbejderne aktivt skabes der mere viden, større ejerskab og vigtige ambassadører for klimaindsatsen. 

Det forudsættes, at ener­giforbruget i kommunen til el og opvarmning falder 25 % frem til 2020, og at kommunens transport bliver fossilfri frem mod 2030. Kommunens skove og vådområder binder, hvad der svarer til ca. 14.000 t/ CO2/år. Hvis forudsætningerne holder, vil Aarhus Kommune som virksomhed således være CO2-neutral i 2030.

 

Gennem projektet Aa+ har Aarhus Kommune valgt at energirenovere de kommunale bygninger for 450 mio. kr. frem mod 2019 for bl.a. at gå foran som det gode eksempel. Energirenoveringen forventes at komme tilbage i kommunekassen i form af besparelser over de følgende 15 år.
De kommunale bygninger, der står overfor en energirenovering, udgøres af 1,3 mio kvadratmeter, fordelt på cirka 650 bygninger.
Dette inkluderer administrationsbygninger, skoler, institutioner, lokalcentre, kultur- og fritidsbygninger samt lokaler til personale og bo- og dagtilbud.