Det kræver fælles løsninger og et lokalt ejerskab til udfordringerne for at lykkes med den grønne omstilling af samfundet. Borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og græsrødder skal være med til at samle Aarhus om den grønne omstilling. Derfor skal de mange lokale kræfter, der engagerer sig og bidrager positivt til udviklingen, bakkes op. 

En række konkrete projekter - eksempelvis Climate Planet - samt koordinering og deltagelse i netværk og strategiske partnerskaber, er med til at drive den grønne omstilling.

I 2020 betyder det, at der skal arbejdes med uddannelse af børn og unge, som i deres valg og adfærd kan påvirke udviklingen frem mod 2030. Derudover er der fokus på kompetenceopbygning i erhvervslivet, hvor øget viden kan give anledning til strategisk innovation og forretningsudvikling.

 

Fakta

Opgørelser viser, at hver tredje virksomhed i Region Midtjylland i større eller mindre grad er miljørigtige virksomheder. Dette indebærer, at de har miljøstyring, sælger eller udvikler grønne produkter eller stiller krav til sine underleverandører. Hver femte virksomhed er såkaldte cleantech-virksomheder, der leverer produkter eller løsninger i form af eksempelvis vedvarende energi.