Formålet med at samarbejde med industrivirksomhederne i Aarhus om klimaudfordringen er at understøtte energieffektivisering og udfase olie og gas i deres produktion til fordel for vedvarende energikilder. Udover en grønnere produktion, kan vedvarende energikilder øge innovationen i industriens produktionsmetoder. Samtidigt kan det reducere omkostningen ved stigende priser på fossile energikilder.

De fleste virksomheder skaber overskudsvarme i deres produktion. Den skal udnyttes. Derfor skal der arbejdes på at sende overskudsvarme til fjernvarmenettet. Derudover skal rammebetingelserne forbedres, så det bliver nemmere at anvende overskudsvarmen.

Cirkulær økonomi 

Alle produktionsprocesser skaber en eller anden form for affald eller overskudmateriale. Der skal fokus på at skabe cirkulære processer inden for industriproduktionen. Så kan man i langt højere grad udnytte råvarerne - endnu bedre end i dag. Behovet for billige råmaterialer og bæredygtige produktionsprocesser stiger. Det giver nye muligheder for at tænke i symbioser i industrisektoren. Det skaber også grobund for at se genbrugsmaterialer, affald m.v. som en værdifuld ressource. Men der er behov for at understøtte mulighederne for i højere grad at udnytte ressourcerne og udvikle nye cirkulære forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi understøtter ressourcegenanvendelsen i industrien. Det skaber værdi for den enkelte industri, men også for kommunen og for samfundet. 

Samtidig skal det uopdyrkede vækstpotentiale for både etablerede og nye virksomhedsaktører aktiveres således, at innovation og nye forretningsmodeller kan skabe bæredygtige vækstsucceser i Aarhus.

 

Fakta

I 2014 var der i Aarhus Kommune 10.069 arbejdspladser i de lokale industrivirksomheder. I 2015 nåede antallet i gennemsnit op på 10.813 svarende til en fremgang på 744 på et år.