Vi har omstillet energisektoren før, og vi kan gøre det igen: Tilbage i 1970’erne satte oliekrisen gang i en ny måde at tænke energiforsyning på – og energiforsyning blev pludselig et politisk opmærksomhedspunkt. Der blev indført bilfrie søndage, gadebelysningen blev begrænset – og Danmark fik i 1976 sin første energiplan, der bl.a. havde fokus på at omlægge landet fra olieafhængighed til kul.

 

Store beslutninger kræver rettidig omtanke

I dag står vi overfor en lignende udfordring: På grund af klimaudfordringerne skal energiforsyningen omlægges til vedvarende energi, forbruget skal være mere fleksibelt, infrastrukturen skal udbygges og styrkes, så den understøtter omlægningen og har tilstrækkelig kapacitet til den løbende elektrificering af transportsektoren.

Frem mod 2030 skal derfor tages nogle store beslutninger i forhold til energiforsyningen, så der bliver vedvarende energi nok til både bolig, transport og industri. Der skal arbejdes på at udvikle nye løsninger, så vi ikke er afhængige af fossile brændsler eller biomasse. I stedet skal bedre sammenhæng mellem forbrug og produktion af energi sikre el til varmeproduktion og transportområdet.

Det kræver en langsigtet planlægning, smartere brug af energien og en fleksibel energiforsyning, der kan håndtere energi fra vedvarende energikilder. Samtidigt er det vigtigt at sænke energiforbruget. Det begrænser nemlig omkostningerne for både borgere og virksomheder. 

 

Aarhus Kommune omlægger og minimerer Aarhus' energiforbrug

Aarhus Kommune deltager i en række projekter, der alle understøtter en grøn omstilling på hver deres område. Du kan læse mere om de forskellige projekter her.

 

Fakta

Antal fjernvarmekunder i Aarhus Kommune:
285.000 af Aarhus Kommunes over 332.000 indbyggere forsynes med fjernvarme, hvilket svarer til ca. 95%. 

Mængde COudledt af varmeproduktionen i Aarhus Kommune
I Aarhus har der hidtil været en udledning på omkring 400.000 tons CO2 om året fra produktion af varme, men det er estimeret til at falde med 75% fra 2017. Det skyldes, at Studstrupværket fra slutnigen af 2016 er gået over til at fyre med træpiller i stedet for kul. Det suppleres af det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg samt AffaldsCenteret.

Et flerstrenget produktionssystem med forskellige typer af anlæg og brændselstyper leverer varme til et transmissionssystem med over 130 km dobbeltrør med tilhørende pumpeanlæg. Distributionsnettet leverer varmen videre ud til alle kunder. En af målsætningerne er at arbejde for en CO2-neutral fjernvarme. Det bliver stadig vigtigere at indsamle, analysere og benytte data fra fjernvarmeproduktionen og forbruget for at kunne styre vores energiforbrug bedst muligt.  Læs mere om VarmeplanAarhus her.

CO2-fangst er også noget man begynder at snakke om i fjernvarmen i Aarhus. Hvad det går ud på, kan du blive klogere på her:

Antal solcelleanlæg i Aarhus Kommune:
Der var i maj 2016 i alt installeret omkring 3100 solcelleanlæg i Aarhus, med en samlet kapacitet på 23 MW.
Årsproduktionen er ca. 18.000.000 kWh strøm, hvilket svarer til ca. 5100 gennemsnit-husstandes årligt strømforbrug.

Der er i forbindelse med byggeriet af Dokk1 opført 3300 m2 solceller på taget, for at opgradere byggeriet til energiklasse 1.

Antal vindmøller i Aarhus Kommune: 
Der er 20 vindmøller i Aarhus Kommune (+ 9 husstandsmøller). I Danmark er der i alt 5340 landbaserede vindmøller.