Energiforbruget i bygningerne er en vigtig brik i forhold til at skabe balance i fremtidens energisystem, hvor blandt andet eldrevne køretøjer øger vores elforbrug. Bygninger bruger samlet set 40 procent af vores energi. Derfor er det nødvendigt med et mindre energiforbrug og en større fleksibilitet. Det betyder færre investeringer i vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller. 

Nye bygninger skal være bæredygtige

Bygninger skal opføres med så lille CO2-udledning som muligt. De skal kunne genbruges, når de er udtjente, og materialerne skal kunne indgå i en genbrugscyklus i stedet for at blive til affald. 

Den grønne omstilling af byggeriet skal involvere de mange lokale kræfter i samfundet. Det kan gøre omkostningerne ved omstillingen mindre. Samtidig kan grønt byggeri blive en erhvervsmæssig styrke­position for Aarhus. 

Derfor er der i 2020 fokus på cirkulær økonomi og energiledelse i arbejdet med byggesektoren.