Det betyder flere biler på vejene og dermed mere CO2 – derfor skal der arbejdes på at flytte flere folk over i offentlig transport, cykel og gå-ben.

Et vigtigt værktøj er at minimere behovet for transport. På den måde bliver behovet for ny energiproduktion, lager og infrastruktur mindre og omkostningerne derfor mindre. Derfor arbejdes der fortsat med klog byudvikling og ændringer i vores adfærd for at minimere behovet for transport, f.eks. ved at flere vælger cyklen, kører sammen på arbejde eller tager letbanen.

Teknologiskifte

For at nå i mål med omstillingen skal der imidlertid ske et gennemgribende skift i teknologien. Transporten skal elektrificeres, så den vedvarende energi kan bruges i transportsektoren. Benzinbilerne skal skiftes til elbiler. Og fly, skibe og lastbiler skal skifte fossile brændsler ud med nye typer brændsler produceret med vindmøllestrøm. For at dette kan lade sig gøre kræver det at bygninger og biler på intelligent vis deles om energien.

Situationen rummer samtidig muligheder for de virksomheder, der arbejder med nye CO2-neutrale transportløsninger i Aarhus Kommune. Det er nemlig ikke kun i Aarhus, at den stigende transport er en udfordring. Det er en omfattende opgave, men det giver også en række fordele – f.eks. vil skiftet til el skabe en by med meget mindre forurening og støj og dermed øge aarhusianernes sundhed og trivsel.

 

Fakta

Antal elbiler i Aarhus Kommune:
Der er ca. 8000 elbiler i Danmark, hvoraf 403 af disse er registreret i Aarhus (pr. 1. april 2016). Medarbejdere fra Aarhus Kommune kører i 100 af dem.

Antal ladestandere til elbiler i Aarhus Kommune:
Der er 50 ladestandere på offentlige veje i Aarhus Kommune.

Antal cykler i Aarhus Kommune:
Det er vanskeligt at afgøre, hvor mange cykler der er i Aarhus, men i den seneste opgørelse fra 2004 blev der registreret, at der var 4.800 parkerede cykler.
Aarhus kommune har 450 bycykler, som er til fri afbenyttelse for borgerne i kommunen.

Andelen af transporten, der udgøres af cykelture:
I Aarhus er det estimeret, at knap 20% af alle ture i Aarhus foregår på cykel.
Blandt børn er det et eftertragtet transportmiddel, da 48% af alle børn cykler til og fra skole.

Antal km cykelsti i Aarhus Kommune:
Samlet råder cyklisterne over ca. 450 km kommunale stier, fordelt mellem selvstændige stier og stier langs trafikveje. Hertil kommer et stort antal private stier og grusstier. To nationale og tre regionale cykelruter går gennem Aarhus Kommune.

Kommunens investeringer i cykelfremmende tiltag:
Der er investeret omkring 85 mio. kr., hvilket blandt andet er gået til cykelstier og 3000 nye cykelparkeringspladser.