Aarhus Kommune er den største arbejdsplads i kommunen – med mange snitflader ud i samfundet. Ved at involvere medarbejderne aktivt skabes der mere viden, større ejerskab og vigtige ambassadører for klimaindsatsen. For at lykkes med at omstille Aarhus Kommunes egen drift, er det nødvendigt at sikre den nødvendige formåen blandt kommunens ledere og medarbejdere. Der skal bruges ny viden, ændres adfærd og sikres, at det er så nemt som muligt at deltage i den grønne omstilling.

Herudover er der fokus på at udnytte de muligheder, kommunen har for at påvirke omverdenen og understøtte omstillingen, både lokalt og internationalt. Derfor arbejdes der målrettet på at stille stadig større krav til leverandører og være i en tæt dialog med samarbejdspartnere og kommunalt ejede selskaber.

Derfor er et vigtigt arbejde i dette delprogram at øge viden og motivation samt skabe en synlig og nærværende grøn omstilling. Det skal være med til også at gøre ansatte til mere klimakompetente medborgere i deres privatliv.

Gennem projektet Aa+ har Aarhus Kommune valgt at energirenovere de kommunale bygninger for 450 mio. kr. frem mod 2019 for bl.a. at gå foran som det gode eksempel. Energirenoveringen forventes at komme tilbage i kommunekassen i form af besparelser over de følgende 15 år.
De kommunale bygninger, der står overfor en energirenovering, udgøres af 1,3 mio kvadratmeter, fordelt på cirka 650 bygninger.
Dette inkluderer administrationsbygninger, skoler, institutioner, lokalcentre, kultur- og fritidsbygninger samt lokaler til personale og bo- og dagtilbud.