For at landbruget kan få en endnu bedre vægtning mellem klimavenlig fødevareproduktion, CO2-lagring og energiproduktion, er det nødvendigt at udvikle typer af forretningsmodeller, teknologier og samarbejder.

Samtidig skal det sikres, at så stor en del af overskud af energi eller affald genanvendes f.eks. som overskudsvarme eller i en symbiose med andre virksomheder. I fremtiden skal virksomhedens affald være en anden virksomheds råstof.

Affald er en ressource

Alle produktionsprocesser skaber en eller anden form for affald eller overskudmateriale. Derfor er der i klimahandlingsplanen fokus på at skabe cirkulære processer inden for industrisektoren. Behovet for billige råmaterialer og bæredygtige produktionsprocesser stiger. Det giver nye muligheder for at tænke i symbioser i industrisektoren. Det skaber også grobund for at se genbrugsmaterialer, affald m.v. som en værdifuld ressource.

 

Fakta

I 2014 var der i Aarhus Kommune 10.069 arbejdspladser i de lokale industrivirksomheder. I 2015 nåede antallet i gennemsnit op på 10.813 svarende til en fremgang på 744 på et år.