Frem mod 2030 skal der tages nogle store beslutninger i forhold til energiforsyningen, så der bliver vedvarende energi nok til både bolig, transport og industri. Der skal arbejdes på at udvikle nye løsninger, så vi ikke er afhængige af fossile brændsler eller biomasse. I stedet skal bedre sammenhæng mellem forbrug og produktion af energi sikre el til varmeproduktion og transportområdet. Samtidigt er det vigtigt at sænke energiforbruget. Det begrænser nemlig omkostningerne for både borgere og virksomheder.

 

Fremtidens energisystem

Delprogrammet Energi skal være med til at sikre, at de væsentlige aktører i fremtidens energisystem i fællesskab leverer en omkostningseffektiv og sikker omstilling. Delprogrammet sikrer, at produktionen af vedvarende energi øges, og at langsigtede investeringsinitiativer indenfor grøn teknologi allerede nu sættes i gang så Aarhus bidrager til at skabe større diversitet og robusthed i energisystemet og til at levere bæredygtigt brændstof (Power-2-X) til transportsektoren.

Frem til og med 2024 vil vi arbejde med fælles rammer for omstilling så energiplanlægning, byudvikling og byplanlægning arbejder sammen om et integreret energisystem. Vi vil have fokus på at få de sidste rester af fossilt brændsel ud af energiproduktionen og på etablering af flere lokale anlæg til vedvarende energiproduktion. Sammen med de store bygningsejere skal vi arbejde videre med et reduceret og mere intelligent energiforbrug og satse på langsigtede indsatser som ’Energiparker’ og ’CO 2-fangst’, der frem mod og efter 2030 kan tage hul på den store opgave med ”at rydde op efter os” samtidig med at vi sikrer den tunge del af transportsektorens behov for bæredygtigt brændstof.

Aarhus Kommune omlægger og minimerer Aarhus' energiforbrug

Aarhus Kommune deltager i en række projekter, der alle understøtter en grøn omstilling på hver deres område. Du kan læse mere om de forskellige projekter her.

 

Fakta

Antal fjernvarmekunder i Aarhus Kommune:
285.000 af Aarhus Kommunes over 332.000 indbyggere forsynes med fjernvarme, hvilket svarer til ca. 95%. 

Mængde COudledt af varmeproduktionen i Aarhus Kommune
I Aarhus har der hidtil været en udledning på omkring 400.000 tons CO2 om året fra produktion af varme, men det er estimeret til at falde med 75% fra 2017. Det skyldes, at Studstrupværket fra slutnigen af 2016 er gået over til at fyre med træpiller i stedet for kul. Det suppleres af det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg samt AffaldsCenteret.

Et flerstrenget produktionssystem med forskellige typer af anlæg og brændselstyper leverer varme til et transmissionssystem med over 130 km dobbeltrør med tilhørende pumpeanlæg. Distributionsnettet leverer varmen videre ud til alle kunder. En af målsætningerne er at arbejde for en CO2-neutral fjernvarme. Det bliver stadig vigtigere at indsamle, analysere og benytte data fra fjernvarmeproduktionen og forbruget for at kunne styre vores energiforbrug bedst muligt.  Læs mere om VarmeplanAarhus her.

CO2-fangst er også noget man begynder at snakke om i fjernvarmen i Aarhus. Hvad det går ud på, kan du blive klogere på her:

Antal solcelleanlæg i Aarhus Kommune:
Der var i maj 2016 i alt installeret omkring 3100 solcelleanlæg i Aarhus, med en samlet kapacitet på 23 MW.
Årsproduktionen er ca. 18.000.000 kWh strøm, hvilket svarer til ca. 5100 gennemsnit-husstandes årligt strømforbrug.

Der er i forbindelse med byggeriet af Dokk1 opført 3300 m2 solceller på taget, for at opgradere byggeriet til energiklasse 1.

Antal vindmøller i Aarhus Kommune: 
Der er 20 vindmøller i Aarhus Kommune (+ 9 husstandsmøller). I Danmark er der i alt 5340 landbaserede vindmøller.