Delprogrammet Byggeri og Anlæg skal være med til at sikre dette, så vi kan skabe et driftssikkert og robust energisystem. Der skal arbejdes målrettet for byggeri som er designet til lang levetid, fleksibilitet og højt genbrug, så CO2 aftrykket fra anlægsfasen nedbringes.

Klimavenlige bygninger

Bygninger skal opføres med så lille CO2-udledning som muligt. De skal kunne genbruges, når de er udtjente, og materialerne skal kunne indgå i en genbrugscyklus i stedet for at blive til affald. Den grønne omstilling af byggeriet skal involvere de mange lokale kræfter i samfundet. Det kan gøre omkostningerne ved omstillingen mindre. Samtidig kan grønt byggeri blive en erhvervsmæssig styrkeposition for Aarhus.

Frem til 2024 vil vi sammen med byggeriets aktører arbejde på en fælles grøn retning for klima-venligt byggeri og byudvikling. Vi vil gennem partnerskaber, fælles charter, pilotprojekter og innovationslaboratorier arbejde for, at Aarhus kan blive en førende test- og demonstrationsby for klimavenligt byggeri, og arbejde for en cirkulær by, hvor målet om 70% lavere iboende energi i materialerne frem mod 2030 bliver standard.