Borgere, virksomheder, vidensinstitutioner og græsrødder skal være med til at samle Aarhus om den grønne omstilling. Derfor skal de mange lokale kræfter, der engagerer sig og bidrager positivt til udviklingen, bakkes op.

Gennem viden, samarbejde, og fælles engagement fra kulturliv til erhvervsliv - i tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsessektoren – skal Aarhus fortsat være attraktiv at leve, studere, arbejde og drive forretning i. Samtidig fastholder og udbygger Aarhus sin internationale position som førende inden for en række grønne og klimavenlige løsninger.

Alle skal være med

Frem til og med 2024 skal fokus være på innovation, partnerskaber og funding indenfor klima - området samt udvikling af Aarhus som førende innovationsplatform, test- og demonstrationsby for grønne løsninger. Styrkelse af viden hos borgere og virksomheder er en forudsætning for, at virksomhederne kan få medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer inden for klima, grøn omstilling og innovation. For at øge handlekraften styrkes muligheder for og adgang til at deltage aktivt i beslutninger om den grønne omstilling i Aarhus gennem bl.a. høringsportalen, borgerråd og borgerbudgetter.

 

Fakta

Opgørelser viser, at hver tredje virksomhed i Region Midtjylland i større eller mindre grad er miljørigtige virksomheder. Dette indebærer, at de har miljøstyring, sælger eller udvikler grønne produkter eller stiller krav til sine underleverandører. Hver femte virksomhed er såkaldte cleantech-virksomheder, der leverer produkter eller løsninger i form af eksempelvis vedvarende energi.